بالاترین اعتصاب در تهران   2009-06-23 20:11:02

new_win اعتصاب در تهران ـ۵ کلیک
Language Bookmark twitter.com

به وسیله یکی از دوستان عضو هیئت مدیره یکی از شرکتهای اقماری وزارت نیرو باخبر شدم که حدود 700 نفر از کارکنان این شرکتها در تهران امروز در اعتصاب به سر می برند

new_win با وجود جو امنيتي و خفقان در تهران بانگ دلنشين و اميد بخش الله اكبر در تهران از ساعت 10 اغاز شد ـ۸ کلیک
Language Bookmark twitter.com

با وجود جو امنيتي و خفقان در تهران بانگ دلنشين و اميد بخش الله اكبر در تهران از ساعت 10 اغاز شد.

new_win همبستگی عظیم جهان با مردم ایران (2) ـ۴ کلیک
Language Bookmark aghaejaze.wordpress.com

رسانه های بین المللی، چه روزنامه یا وبسایت و چه رادیو و تلویزیون، در وبسایت های خود بخش ویژه ایران ایجاد کرده اند و هر کدام دریایی از اطلاعات به همراه فیلم گذاشته اند و تمام خبرها، عکس ها و ویدئوها را در آنجا منتشر می کنند. همبستگی جهانی به مردم ایران چنان قوی و گسترده و شمار این رسانه به قدری زیاد است که آوردن همه آنها از توان هیچ کس نیست. تاکنون در YouTube 58 ویدئو در مرگ ندا آقا سلطان درست شده که بخشی از آنها را غیرایرانیان درست کرده اند. آخرین ویدئو را در وبلاگ بادبان دیدم که با صدای ماندانا روستایی است. در همین وبلاگ این طرح از Maus، هنرمند ایتالیایی دیدم که برای ندا ساخته است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات