بالاترین فیس بوک کروبی تجمع فردا   2009-06-23 21:21:10

new_win فیسبوک کروبی: فردا در پنج میدان شهر تهران تجمع خواهیم کرد ـ۲۰ کلیک
Language Bookmark facebook.com

تجمع اعتراضی صلح آميز در راستای محکوميت تقلب در انتخابات، زندانی کردن معترضين و فعالين سياسی و کشتارِ بی رحمانه مردم: فردا، چهارشنبه، ساعت 16:30، در پنج ميدان شهر تهران: ميدان ونک، ميدان تجريش، ميدان صادقيه...(دو ميدان ديگر فردا ساعت 3 بعد از ظهر اعلام خواهد شد.) حضوری آرام داشته باشيد و از درگيری و شعارهای تحريک آميز اجتناب نماييد


new_win رسوایی دیگری از دروغ های دولت کودتا ـ۶۲ کلیک
Bookmark mk.ru

بر اساس گزارش روزنامه MK چاب روسيه کاخ کرملين تبريکی برای احمدی ارسال نکرده و از موضوع چنين تبريکی بي اطلاع است !!! روزنامه چاپ امروز 23/06/2009 است وميتوانيد بس از برگردان از روسی به انگليش يا فارسی خود اين موضوع را ببينيد در 9 سطر مانده به انتهای خبرجايی که اينطور اغاز ميشود : ................На сайте нынешнего президента Ирана


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات