بالاترین سپاه   2009-06-24 09:41:40

از یک گزارش، در باره 7 گروه بندی در سپاه/ پيك نت
چند دستگی میان فرماندهان
سپاه بزودی علنی خواهد شد!

در پی دستگیری و نا پدید شدن سردار علی‌ فضلی روز گذشته (دوشنبه) جلسه‌ای غیر رسمی‌ از طرف سردار حاج سعید قاسمی فرمانده سابق لشکر ۲۷ محمد رسول الله با حضور ۱۶ تن از سرداران قدیمی‌ سپاه تشکیل شد. این جلسه به منظور اعلام نارضائی از وضع موجود در کشور تشکیل شده بود. سردار سعید قاسمی در این جلسه اظهار داشت که وضعیت موجود بسیار نگران کنند و شرم آور است و کاملا با آرمان های امام مغایرت دارد. من در صورت سرکوب بیشتر و شدیدتر مردم در کنار مردم قرار خواهم گرفت. اعلامیه امروز(دیروز) سپاه که در آن تهدید به خشونت کرده بود، بیشتر جنبه داخلی داشت و می خواست ناراضیان داخل سپاه را بترساند.

در سپاه چند خط عمده وجود دارد :

1- بچه های حاج داوود کریمی که در بیمارستان ساسان به دلیل عوارض شیمیایی شهید شد .. حاج داوود کریمی در راس و بدنه سپاه و بسیج طرفداران قدری دارد که این روزها بیش از همیشه جایش را خالی می بینند و بر گفته هایش در خصوص انحراف اساسی نظام از خط امام صحه می گذارند.

2- بچه هایی که طرفدار آقا محسن (رضایی) هستند و ایشان به اتکاء این گروه کثیر و خانواده های آن ها علاوه بر طرفدارانی که بین غیر نظامی ها دارد کاندید شد.

3- بچه های طرفدار آقا رحیم) رحیم صفوی ) که بسیار گلایه دارند و این بهانه که رهبر بیش از 8 سال منصوبین خود را در راس امور نگاه نمی دارد را قبول ندارند چرا کهمصادیق خلاف آن را می بینند . کنار گذاشتن آقا رحیم و حکم تزیینی مشاور عالی برای ان ها سوال است .

4- طرفداران جریان اصلاحات که از زمان آقای خاتمی در راس و بدنه بودند . هر چند سران آن ها را تا توانستند کنار گذاشتند اما کماکان در راس پاره ای از امور هستند و هم قسم شده اند تا وقتش نرسیده تقیه کنند .

5- طرفداران تفکر مهندس موسوی که در خلال چند ماه گذشته هم را پیدا کرده اند.این افراد حتی پیش از انتخابات در مورد سناریوی جناح تند رو و طالبانی هشدار داده بودند .این تفکر بیشتر در بدنه بسیج و سپاه پایگاه دارد و اعتبار خود را از خط امام می گیرد.
6- هاشمی رفسنجانی نیز در سپاه و هم در وزارت اطلاعات پایگاه خاص خود را از گذشته دارد . این پایگاه اطلاعات را به او می رسانند و از همین طریق فهمیده بود می خواهند بعد از انتخابات اگر احمدی نژاد بازنده شد کودتا کنند و نامه ای که به رهبر نوشت و هشدار داد بموجب همین اطلاعات بود . هاشمی اطلاعات همین گروه را به علمای قم منتقل کرده است . اطلاعات مربوط به لباس شخصی ها را بچه های سپاه که بر وضع پیش آمده معترض هستند حتی به قم و مجلس هم رسانیده اند .

7- در سپاه و بسیج و اطلاعات و دستگاههای امنیتی جناحی هم هستند که دو طرف را دارند . یکی به نعل و یکی به میخ می کوبند تا ببینند چه می شود


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات