بالاترینحضور کسترده در بازار   2009-06-24 09:43:55

new_win با حضور گسترده خود در بازار عملا آنرا به تعطیلی بکشانید ـ۱۱ کلیک
Language Bookmark ali3030.blogfa.com

اگر جمعیت کثیری از مردم درون و بیرون بازار تجمع کنند٬عملا مانع تردد خریداران می شوند و مسلما فروشندگان از ترس اینکه مبادا به محل کسبشان صدمه بخورد اقدام به تعطیل واحد تجاری خود خواهند کردو این مسئله بازار را به تعطیلی و اعتصاب می کشاند


new_win نگذاشتند رای هایمان را بشماریم؛ حتی نگذاشتند شهدایمان را بشماریم. ـ۲۱ کلیک
Language Bookmark roozonline.com

م


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات