بالاترین ما منتظر رفسنجانی...   2009-06-24 11:55:04

new_win ما منتظر رفسنجانی هستیم یا او منتظر ما است؟! ـ۶۷ کلیک
Language Bookmark artahermes.wordpress.com

چندی است که در خبر ها می خوانم علی اکبر هاشمی رفسنجانی در پی بر کنار کردن علی خامنه ای است و برای این کار در حال جمع آوری تاییدیه از سوی اعضای مجلس خبرگان است. نمی دانم این اخبار تا چه اندازه قابل اعتماد هستند ولی اگر بپذیریم در پس پرده چنین چیزی در جریان است باید باور کنیم که چنین اتفاقی می تواند بسیار فرخنده باشد. البته این سخن نه از آن رو است که می پندارم هاشمی نیتی خیر را برای مردم دنبال می کند بلکه معتقدم هر چیزی که بتواند خامنه ای را متزلزل کند و یا دست کم قسمتی از نیروی او را برای مبارزه با آن هدر دهد بسیار مفید خواهد بود. پیش از هر چیز باید بگویم شخصا رفسنجانی را مسوول بسیاری از کشتار ها می دانم و از سوی دیگر در فساد مالی اطرافیان او شکی ندارم اما همه ی اینها موجب نمی شود که هوشمندی او را زیر سوال ببرم. از نظر من رفسنحانی هر ایرادی که داشته باشد جا نماز آب نمی کشد و صراحتا اعلام می کند که در پی قدرت است. او بازیگری است که به شکلی سنتی قدرت را می جوید و باز به شکلی سنتی به حمایت بر می خیزد و گاه در جستجوی حمایت است. کمتر پیش می آید که متحدانش را تنها بگذارد و اگر کسی به او خیانت کند به سختی انتقام می گیرد. در شرایط موجود او احساس می کند که علی خامنه ای به او خیانت کرده است و معیارهای سنتی دوستی ای را که او به آنها معتقد است زیر پا گذاشته است. از آن مهم تر این که او به خوبی می داند اگر عمامه ای که بر سر دارد مشکی بود خودش بر جایگاه رهبری جمهوری اسلامی نشسته بود، نه علی خامنه ای که او در آغاز می پنداشت کنترل کردن چنین موجود ضعیفی برایش آسان خواهد بود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات