بالاترین تجمعات چهار شنبه   2009-06-24 12:03:20

new_win سیاست زیرکانه تجمعات چهارشنبه سوم تیر ـ۸۴ کلیک
Language Bookmark sarbazemihan.wordpress.com

ساعت 4 بعد از ظهر ، آقای میرحسین فراخوان داده برای بهارستان و ساعت 5بعدازظهر سخنرانی داره و ساعت 4/5 بعداز ظهر مهدی کروبی فراخوان داده برای 5 میدان شهر که 3 تا (ونک ، تجریش ، صادقیه ) مشخص گردیده و دو میدان که یک ساعت قبل تجمع اطلاع رسانی می شود . این یک سیاست بسیار جالب است برای پراکنده کردن نیروهای نظامی ، اولا نیروهای نظامی نمی توانند در بهارستان تجمع کنند و در شهر پخش خواهند شد ، ثانیا تا یک ساعت قبل تجمع کاملا باید آماده باشند و ببینند که کدام محل برای تجمع اعلام می گردد و در سر درگمی به سر می برند ، ثالثا اگر حتی اکثر نیروها را بخواهند در بهارستان مستقر کنند ، کنترل سایر شهر از دست آنها خارج شد .


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات