از وب لاگ دوستی   2009-06-24 12:33:42

هر طرفدار راي سبز ، بادكنكي سبز را به آسمان تهران مي فرستد و چه بهتر که به هر بادکنک نشان سبزی هم متصل باشد. این یک حرکت کاملا بی خطر، بی هزینه، مسالمت آمیز، سراسری و در عین حال چشم گیر است که نمیتوان با آن مقابله کرد. هر چند که ممکن است کمی نمادین به نظر رسد، اما به نظر می رسد، اگر به صورت همگانی اجرا شود، به شدت تاثیرگذار باشد.

برای بالا رفتن بادکنک:

1- ابتدا به اندازه ای در آن فوت کنید که به قدر یک پرتقال بزرگ، شود!

2- سپس با متصل کردن شلنگ گاز شهری، به قدری آن را پر از باد کنید که در آستانه بالارفتن قرار گیرد

3- آنقدری پر از گاز نکنید که به اعماق آسمان نفوذ کند!

4- احتیاط را فراموش نکنید

لطفا اطلاع رسانی فراموش نشود. تا جمعه وقت داریم.نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات