بالاترین روز جمعه   2009-06-24 14:07:11

new_win اطلاعیه روز جمعه..... (مهم) ـ۳ کلیک
Language Bookmark fsfef.com

روز جمعه ساعت یک هر کسی هر چند تا میتونه بادکنک سبز هوا کنه تا همه ببینن... بادکنکها رو باید با یک گازی مثل هلیوم باد کرد و از الان هم باید مقدماتش رو فراهم کنیم... بسم الله همه بغضتان را بدمید توی یک بادکنک سبزو بسپاریدش به آسمان، بلکه دلتان اندکی آرام شود این کار چندین فایده دارد:ا اول از همه اینکه بچه هایی که اینروزها مدام صدای تیرشنیده اند و بوی دود و آتش خورده اند کمی شاد میشوند دوم اینکه آسمان شهرمان هم مثل دلمان سبز میشود سوم اینکه آن دوستانی که از نماز جمعه برمیگردند سرشان را میگیرند بالا که بادکنک ها را ببینند و خدا را چه میدانید شاید خدا را هم دیدند چهارم اینکه بادکنک اگر تیر بخورد خونی ندارد که بریزد که همه را ماتم زده کند پنجم اینکه دوستان بسیجی برای گرفتن آنها میروند به آسمان و ما در زمین کمی از وجودشان خلاص میشویم ششم اینکه باید هر کاری که میشود کرد که مبارزه مان مسالمت آمیز باشد زمان: جمعه همین هفته ساعت یک بعدازظهر مکان: بالکن خانه تان برای اینکه بادکنک برود هوا، میتوانید از دود سیگار استفاده کنید، یا گاز مخصوص. لطفا قبل از آنکه در هرمغازه بادکنک فروشی یک بسیجی کاشته شود، زودتر تا میتوانید بادکنک سبز بخرید یا رنگی و بعد به رنگ سبز رنگش کنید لینک موجود نمی باشد کلیک نکنید. لطفا این پیام را به همه برسانید


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات