مهدی کروبی/ خستگی نیروی انتظامی   2009-06-24 21:06:22

مهدی کروبی: دولت برآمده از این انتخابات مشروع نیست ـ۶ کلیک
Language Bookmark bbc.co.uk

آقای کروبی روز سه شنبه ۲ تیر (۲۳ ژوئن) در جمع اعضای تحریریه روزنامه اعتماد ملی گفت: "من نتیجه این انتخابات را قبول ندارم و دولت برآمده از آن را مشروع نمی دانم". او گفته است که مردم را با این تصور به شرکت گسترده در انتخابات دعوت کرده بود که در آن صورت تقلب احتمالی بی اثر خواهد شد. آقای کروبی گفت: "ولی متأسفانه شاهد آن بودیم که علی رغم حضور گسترده مردم، باز هم سرنوشت دیگری برای انتخابات رقم خورد".

new_win خستگی مفرط نیروهای انتظامی ـ۲۲ کلیک
Language Bookmark akherozaman.blogspot.com

تو صحبت با دو سه تا درجه دار، اونا به شدت از اوضاع زندگیشون ناراضی بودن و می گفتن 20 روزه که خانوادشونو ندیدن و در حال آماده باشن . از این وضع دارن خسته میشن...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات