بالاترین مهدی خز علی   2009-06-25 16:50:11

new_win بس که این ملت خر است! (دکتر خزعلی) ـ۱۲ کلیک
Language Bookmark drkhazali.com

سحرگاه چهارم تیرماه هشتاد و چهار بود، دوستی شاعر و هنرمند درد جانکاه سینه اش را با ارسال پیامکی تسکین و تسلی می داد. اولین پیامکی بود که در ساعت 3 بامداد چهارم تیرماه دریافت کردم و حکایت از پیروزی احمدی نژاد بر هاشمی داشت. من نیز آنرا برای آقای سعید مرتضوی ارسال کردم. یک بیت آن شعر چنین بود: احمدی از هاشمی رایش بسی بالاتر است بس که این ملت خر است! البته آن دوره ریاست جمهوری خاتمی بود و اس ام اس ها قطع نشد. در دوران آزادی مطلق احمدی نژاد از روز قبل از انتخابات تا کنون اس ام اس نداریم و همین نداشتن سرویس اس ام اس بس که چنین پیامی نیاید! ملت ایران در 22 خرداد 1388 خلاف این شعر را ثابت کرد اما استالین می گفت: مهم نیست به چه کسی رای دهید مهم این است که چه کسی رای شما را بشمارد. 4/4/88 دکتر مهدی خزعلی


در مهمان خانه لینک سایت خبری داده ام. خبرهای تازه وکامل را آنجا بخوانید.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات