بالاترین سنای آمریکا   2009-06-25 20:30:57

سنای آمریکا لایحه کمک به مردم ایران برای دریافت و ارسال اطلاعات بی فیلتر را بررسی میکند ـ۲ کلیک
Language Bookmark voanews.com

قانونگذاران آمریکا می گویند آنها سرگرم تدوین لایحه ای هستند که هزینه کوششهای کمک به ایرانیان در دریافت و ارسال اطلاعات را، علی رغم محدودیت های دولت، تامین خواهد کرد. جو لیبرمن سناتور مستقل، که لایحه را همراه با جان مک کین و لندسی گراهام سناتورهای جمهوریخواه، پیشنهاد کرد روز پنجشنبه گفت هدف این است به مردم ایر ان کمک شود " یک قدم جلوتر از رژیم " بایستند. مک کین گفت لایحه پیشنهادی اعتبارات لازم را برای مسلم ساختن دسترسی ایرانیان به نرم افزار و ابزار دیگری که برای گریز از سانسور دولت و کنترل آن لاین لازم است فراهم می آورد. لایحه همچنین به بخش فارسی صدای آمریکا اجازه خواهد داد یک ساعت برنامه بیشتر را که برای پوشش خشونت های پش از انتخابات به برنامه های آن افزوده شده است، دائمی کند. اعتبارات بیشتری نیز برای تقویت فرستنده های موج کوتاه و ظرفیت ماهواره ای در اختیار رادیو فردا قرار خواهد گرفت.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات