بالاترینآسمان مال منست   2009-06-25 22:13:01

new_win جمعه ساعت ۱: آسمان مال من است ـ۱۵ کلیک
Language MediaType Bookmark 4.bp.blogspot.com

ما جمعه آسمان را با رنگ سبز رنگ می کنیم؛ آسمان مال ما است. یک نقاشی زیبا از وبلاگ «متولد ۱۳۶۰» برای حرکت زیبای روز جمعه مان. (کارتون در عکاسخانه)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات