شیرین عبادی   2009-06-26 09:39:21


به روز رسانی: پنجشنبه 4 تیر 1388 [2009.06.25]
سخنان شیرین عبادی در مقابل پارلمان اروپا
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به دعوت ایروپرس در مقابل پارلمان اروپا سخنانی در رابطه با وقایع اخیر در ایران ایراد کرد.او گفت ما آمده ایم بگوئیم که مردم ایران با مسالمت و آرامش خواهان آزادی برای ایران و دمکراسی برای ایران هستند
image-topstory1.jpg
شیرین عبادی با چشمانی گریان و بغض آلود سخنان خود را این گونه آغاز کرد:
زنده باد ایران
با دیدن این عکس های مردم مظلومی که کشته شده اند سخن گفتن برای من دشوار است.
ما این جا آمده ایم تا بگوییم به موجب قانون اساسی راهپیمایی مسالمت آمیز و تجمع مسالمت آمیز حق مردم است .
اما متاسفانه همان طور که در فیلم ها و عکس ها دیده اید بعد از این که راهپیمایی مسالمت آمیز مردم تمام شد، هنگامی که به منزل می رفتند از طرف یک ساختمان بسیج به آن ها تیراندازی شد و مردم کشته شدند.
(در این هنگام یک نفر از شرکت کنندگان شعار داد "مرگ بر بسیجی")
شیرین عبادی فریاد زد نه نه مرگ نگويید ما در این جا آمده ایم که از زندگی صحبت کنیم.
ما آمده ایم بگوییم برادر بسیجی چرا برادر کشی
مردم شعار دادند برادر بسیجی چرا برادر کشی
ما در ایران همه برادریم و می خواهیم برادر وار و آزاد زندگی کنیم.
ما آمده ایم بگوییم که همه ما ندائی هستیم که کشته شد!
ما آمده ایم که به مردم دنیا بگوئیم باید حق مردم ایران که در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده محترم شمرده شود.
ما آمده ایم بگوئیم که مردم ایران با مسالمت و آرامش خواهان آزادی برای ایران و دمکراسی برای ایران هستند.
زنده باد ایران
سخنان شیرین عبادی با این شعارها خاتمه پیدا کرد.
ایران - عبادی - همبستگی
نترسید نترسید ما همه با هم هستیم
گزارش از ره آورد


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات