شایعات بالاترین   2009-06-26 10:03:49

new_win شایعه مرگ سعید حجاریان در بهداری زندان ـ۲۳ کلیک
Language Bookmark cyrusnews.com

از قیس بوک خبر می رسد که سعید حجاریان یکی از تئوریسن های اصلاح طلبان در بهداری زندان جان سپرده است. این خبر یک شایعه است و هنوز هیچ منبع مستقلی آنرا تایید نکرده است. سعید حجاریان پس از ترور توسط سعید عسگر در شرایط جسمی ناگواری بسر می برد و چند روز پیش نیز در طی دستگیرهای فله ای کودتاچیان در حالی که از ناراحتی جسمی رنج می برد بازداشت و به زندان انتقال یافت.

new_win مایکل جکسون مرد ، از بس که جان ندارد ـ۱۲۴ کلیک
Language Bookmark cnn.com

رکورد دار جایزه گزمی دز سن 50 سالگی دار فانی را وداع گفت


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات