بالاترین باور تان میشود؟   2009-06-26 17:56:58

new_win شیر سماور ....(+18) ـ۳۱۲ کلیک
Language MediaType Bookmark i42.tinypic.com

طبق آخرين اخبار واصله به سمانيوز (سماور نيوز)، صبح امروز هنگاميکه پرسنل قرارگاه سپاه محمدرسول الله ميخواستند وارد قرارگاه شوند، مشاهده کردند که پارچه نوشته ای بالای سر در اصلی قرارگاه بدين مضمون نصب شده است:///شيـــــــــر سماور .....تو کون رهــــــــــبر//// فرمانده قرارگاه که از ديدن اين پارچه نوشته بسيار برآشفته شده بود به پرسنل بسيج دستور ميدهد تا هرچه سريعتر اقدام به پاره نمودن پارچه مذکور نمايند. پرسنل بسيج هم از طرف کلمه شير اقدام به پاره نمودن پارچه نمودند اما بدليل کندی کار هنوز قسمت توهين آميز شعار ديده ميشد، لذا فرمانده قرارگاه با عصبانيت به پرسنل بسيج دستور داد:"""شـــــير سماور رو ولش کنين، اوّل کــــون رهـــــبر رو پاره کنين """" لینکهای کمکی در نظرات


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات