تماس با مراجع در قم   2009-06-27 10:36:40

new_win برای جلب حمایت آنها از مقاومت در برابر کودتا تلفن و ای میل مراجع در قم ـ۳۹ کلیک
Language Bookmark w.peiknet.com

سیل تماس تلفنی و ارسال ای میل همراه با لینک فیلم کشتارهای 12 روز اخیر در سراسر کشور به سوی دفتر مراجع مذهبی روان است. این اقدام اعتراضی می رود تا به یک جنبش افشاگری و آگاه کننده مراجع مذهبی در ایران بیانجامد که کودتاچی ها تلاش می کنند آنها را نیز از ماهیت وقایع دور نگهدارند و ارتباط آنها را با مردم قطع کرده اند. این تماس ها از داخل و خارج کشور جریان دارد و گفته می شود تاثیر مهمی در مقاومت این مراجع در همراهی با علی خامنه ای در کودتای انتخاباتی داشته است. هر ایرانی در خارج و داخل کشور که به این جنبش بپیوندد، یک گام مفید در مقابله با کودتا برداشته است. حکومت هنوز می گوید نظامی نیست، بلکه مذهبی است و به همین دلیل ضرورت دارد فشار مذهبی را بر آن افزود. دفتر آیت الله سیستانی در قم تلفن: 7741415 الی 9 با کد قم 0251 آیت الله مکارم شیرازی تلفن: 7840003 با کد قم 0251 آیت الله جوادی آملی تلفن: 2931178 و2931168 با کد قم - 0251 آيت الله وحيد خراساني تلفن: 7740611 و ٤٤٥ ٤٢ ٧٧ با کد قم 0251 آيت الله صافي تلفن: 7479 با کد قم – 0251 (شماره تلفن، چهار رقمی و صحیح است) آيت الله صانعي تلفن: 7744009 الی 10 و 7831660 الی 62 و7744767 با کد قم 0251 آيت الله موسوی اردبيلي تلفن: 7745291 الی 3 آيت الله روحاني تلفن: 7743538 با کد قم - 0251 آیت الله حسینی شیرازی تلفن: 7700368 آیت الله مظاهری تلفن: 4464691 با کد اصفهان - 0311 به یاد داشته باشید که کمیت و تعداد و گستردگی این تماس ها بسیار مهم تر از کیفیت و سرانجام یک مکالمه ی خاص است. مهم این است که در پایان روز بیت یک مرجع تقلید به او گزارش بدهد که امروز 200 تماس تلفنی درباره سرکوب خشونت آمیز مردم دریافت کرده اند؛ از مردمی که نه با کسی سر جنگ دارند، نه اهل آشوبند؛ فقط از اینکه کسی خون خواهر و برادرشان را بی جهت روی زمین ریخته، به او شکایت برده اند. اغلب مراجع، یکی دو خط بیشتر تلفن برای ارتباط با مردم ندارند. با فرض اینکه هر تماس به طور متوسط 5 دقیقه طول بکشد، فقط 280 نفر آدم لازم است تا یک شبانه روز کامل تلفن های دفتر آیت الله، زنگ بخورد و صدای شکایت مردم شنیده بشود. 2 – ایمیل: اینها نشانی ایمیل و وب سایت مراجع است. آیت الله سیستانی ایمیل: sistani@al-sistani. org...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات