بلاترین حتی یک تقلب!   2009-06-27 12:25:51

new_win آقای شورای نگهبان ، حتی یک تقلب ، خیانت وزارت کشور را ثابت می کند. ـ۱۱ کلیک
Language Bookmark yjc.ir

در حالی که شورای نگهبان به هر نیتی چند روزی را ظاهرا ً برای بررسی بیشتر آرا وقت گرفته است و از طرفی سخنگوی شورای نگهبان گفته است که هنوز نتوانسته ایم تقلبی اثر گذار بر انتخابات را کشف کنیم. (3میلیون رأی اضافه نیز که نمی تواند کار کسی غیر از وزارت کشور باشد، حتی اگر باطل شود باز هم احمدی نژاد رئیس جمهور است) این در حالی است که سخن شورای نگهبان وقتی قابل توجیه است که اینگونه تخلفات و تقلبات توسط گروههایی بیرون از قدرت سربزند. اما وقتی وزارت کشور خود بدنبال تقلب بوده است ، کل انتخابات و اصل امانتداری وزارت کشور زیر سئوال میرود و در آنصورت خیلی خنده دار است که بگوییم درست است که وزارت کشور تقلب کرده ، اما چون تعداد اثر گذار نیست یا ما نتوانستیم کشف کنیم پس انتخابات سالم است!!!!!!!!!!!! آقایان شورای نگهبان والله چچنین انتخاباتی باطل است. خدارا خدارا خدارا در نظر بگیرید، آنگاه تصمیم بگیرید.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات