روز زن   2009-03-08 03:23:34

بمناسبت روز زن هشتم مارس تیتر هشت خبر داغ را که در خبرگزاریها آمده برایتان مینویسم. قضاوت باشما.

زنی بدلیل رانندگی در عربستان سعودی دستگیر شد.بی بی سی.

قتل نوزاد بدست مادر از ترس پدری که دختر نمیخواست.سایت تیر کام.

تعرض چهار مرد به یک زن در برابر چشمان همسرش.سایت خبری نواندیش.

دیه زن در تصادفات همچنان نصف دیه مرد/مصوبه دیه یکسان زن ومرد لغو شد.دنیای اقتصاد.

قاچاق زنان ایرانی به پاکستان(ترانه بنی یعقوب)کانون زنان ایرانی گویا نیوز.

حضور فعال زنان ایرانی در سازمان ملل.نشست (کمیسیون مقام زن)برگزار شد.روز آن لاین.

یاسمین طباطبایی(هنرپیشه ایرانی المانی)از سوی حزب سبزهای آلمان برای شرکت در مجمع ویژه انتخاب ریس جمهور آینده آلمان انتخاب شد.رادیو فردا.

بررسی فیلمهای منیژه حکمت در لندن.بی بی سی.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات