بالاترین محسن مخملباف   2009-06-27 23:15:35

new_win محسن مخملباف : رئیس جمهور موسوی مردم را به خانه ها نفرست تا دوباره در تنهایی، سرکوبِ یاس و ترس شوند ـ۲۴ کلیک
Language Bookmark azadipress.com

رئیس جمهور موسوی فرمان بده اقتدار سیاسی با واداشتن مردم به عمل به وجود می آید و با خلاف آن از بین می رود. دروغگویان و دزدان رای ملت، با خریدن وقت، اقتدار سیاسی ملت را تضعیف می کنند. رئیس جمهور موسوی سکوت نکن. صبر نکن، به ما فرمان بده. گمشده ما مردم ایران، آگاهی نبود، شجاعت بود. ترس ما، از احساس تنهایی تک تک ما به وجود آمد. شرکت در انتخابات و راهپیمایی میلیونی ثابت کرد که اگر همه ملت با هم باشیم ضربه ناپذیریم. رئیس جمهور موسوی مردم را به خانه ها نفرست تا دوباره در تنهایی، سرکوبِ یاس و ترس شوند. از دولتی که خود غیر قانونی است، اجازه قانونی راهپیمایی مسالمت آمیز نخواه. اکثریت جامعه ایران که به تو رای داده اند، منتظر فرمانت هستند. به ما فرمان راهپیمایی بده. به ما فرمان اعتصاب عمومی بده. به ما فرمان مبارزه بده. نیاز مشترک ما فرمان توست، رئیس جمهور موسوی به ما ملت فرمان بده. از طرف مردم ایران محسن مخملباف 6 تیر 1388

new_win پیام مردم ایران به موسوی و کروبی: ملت منتظر شماست،به مردم فرمان بدید ـ۵ کلیک
Language Bookmark twitter.com

مردم ایران در روز انتخابات به صحنه آمدند زیرا میخواستند فضای حاکم بر جامعه را تغییر دهند.چیزی که شما مهندس موسوی و حاج شیخ کروبی گفتید.شما گفتید تا آخر میمانید،الحق تا اینجا ایستادید .ایرنیان در همه جهان آمدند،ایستادند،شهید دادند،اختلافات را کنار گذاشتند از هر گروهی ،با هر عقیده‌ای زیر یک پرچم،با رنگی‌ سبز تا به جهان بگویند احمدی‌نژاد رئیس جمهور ما نیست.اکنون ما نیازمند هدایت و رهبری هستیم، رهبری برای داشتن ایرانی‌ سر افراز و هدایت این جنبش سبز آزادی خواهی‌ ،رهبری برای بازگشت کرامت انسانی‌، حال شما باید با مردم سخن بگویید،همان کسانی‌ که پشت شما ایستادند ،راهپیمایی میلیونی کردند، ما آماده ایم، ایستاده ایم،پس فرمان دهید ، ما احمدی‌نژاد را رئیس جمهور ایران نمیدانیم.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات