هادی غفاری در جلسه یی با حضور کروبی، خطاب به خامنه یی:   2009-06-28 10:40:30

وی در جلسه یی با حضور کروبی با انتقاد شدید از خامنه یی، نکاتی را در مورد مواضع وی در مورد انتخابات و حمایت از احمدی نژاد گفت: جناب آقای خامنه یی در هیچ تاریخی به اندازه امروز روحانیت له نشد. امروز ثمره رهبری جنابعالی بی حیثیت شدن روحانیت است. جناب آقای خامنه یی! اشتباه میفرمایید! من به ولایت فقیه اعتقاد دارم، بیش از آقای خامنه یی. به صراحت تاریخ! [خطاب به کروبی] جناب آقای کروبی، من مسئول حرفهای خودم، خودم هستم. از همین جا هم حاضر هستم هر سلولی بروم. من بدنم با سلول آشناست. سالهای سال. جناب آقای خامنه یی! من بیش از شما به ولایت فقیه اعتفاد دارم. امام به من نگفت شما ولایت فقیه را نمیشناسید ولی به جنابعالی گفتند. من همان روز را هم یادم هست. من در کرمان بودم، جناب آقای جهانگیری، عبدالله نوری، مجید انصاری، دکتر احمدی، مهندس الویری همه در فرودگاه کرمان بودیم، بیانیه امام را خواندند مبنی بر اینکه ولایت فقیه آن چیزی نیست که شما میگید. ما اونروز اونا رو قبول داشتیم و شما نداشتید! بنابراین این لکه به ما نمیچسبد و دنبال این نباشید که به ما لکه ضد ولایت فقیه را بچسبانید. ممکن است ما نسبت به ولی فقیه زمان حرف داشته باشیم و داریم، بی هیچ خوف و ترسی هم میگم. برای اینکه هیچ کس در ایران جرات نداره که به من بگه من وابسته به خارج از کشور هستم. من گوست و پوست و استخوانم قربانی یک وجب خاک وطن کشورمه، سگ امریکا که باشد که مرا به اجنبی و اجنبی دوستی متهم کند. وی در انتها با ذکر خاطره یی از شیخ عبدالکریم حائری خطاب به خامنه یی گفت: مقطعاتت خوب بود، مرده شور ترکییت را ببره!

فایل تصویری در مهمان خانه.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات