ملتی که... بالاترین   2009-06-28 12:17:41

ملتی که شبکه ندارد

خیالتان را راحت کنم. ساختاری را که به سی سال شکل گرفته به سی روز نمی شود سرنگون کرد. به نظرم حداقل سه سال وقت لازم است. می دانم چه حسی دارید. دوست دارید تمام حکومت را به آتش بکشید. دوست دارید صدا و سیما را به گلوله ببندید. دوست دارید کیهان را تبدیل به خاکستر کنید. می فهمم. اما باید صبور بود. باید آهسته اما پیوسته حرکت کرد. باید همه جانبه نگر بود. خاطرتان باشد که چنین حرکتی علاوه بر اینکه نیازمند عملیات اجرایی است نیازمند اطلاع رسانی نیز هست. همانقدر که نیازمند فریاد است نیازمند کاغذ و قلم نیز هست.

به نظرم باید اول به فکر یک شبکه بود. شبکه ای بهم پیوسته از تمام کسانی که به این راه و این عقیده ایمان دارند. فراموش نکنید که ترس دشمن این حرکت است. نباید تمام برنامه های ما از جنسی باشد که افراد ریسک گریز از آن فراری باشند. نباید فقط به تجمع و تظاهرات فکر کنیم. باید همبستگی را افزایش دهیم. باید ریسک پذیرها و ریسک گریزها، باید جوان ها و سالمندان، باید تحصیل کرده ها و تحصیل نکرده ها را دور هم جمع کنیم. نباید اینطور به نظر برسد که این ماجرا، فقط و فقط ماجرای چند جوان سبزپوش است که خوشی زیردلشان زده.

یادتان باشد که اره دستی ما پیش اره برقی حریف ضعیف است. فعلا حریف به سیم آخر زده. شلیک می کند. دیپلمات اخراج می کند. خبرگزاری را متهم می کند. مخالفش را تروریست می نامد. رسانه دارد. اسلحه دارد. قدرت دارد. اما ضعف بزرگ او در تعداد است. ما باید از مزیت خودمان به درستی استفاده کنیم. باید بتوانیم بازی را پخش کنیم. باید طوری بازی کنیم که تعداد ما زیاد بشود. یادتان باشد که تهدید فعلی احمدی نژاد نیست. او چهار سال دیگر رفتنی است و تحمل چهار سال دومش هم از چهار سال اولش سخت تر نخواهد بود. ما قرار است در مقابل یک حرکت بلندمدت بایستیم برای همین نباید فقط به چند روز آینده فکر کنیم.

حریف از نظر تعداد ضعیف است. تا امروز فقط سینه چاک هایش فقط یک بار و آن هم به زور اتوبوس و مینی بوس جمع شده اند. از طرفی خیلی هایشان را می شود تغییر داد. حتی خیلی هایشان منتظر بهانه ای برای تغییرند. باید روانشناس بود. باید مهندس بود. باید اقتصاددان بود تا بتوان این سیستم را به طور تدریجی تغییر داد. دولت نمی تواند تا ابد نیروهایش را در خیابان نگه دارد. نمی تواند تا ابد در بین مردم ظاهر نشود. نمی تواند تا ابد در جایگاه سرکوبگر ادامه بدهد.

باز هم پیشنهاد من برای قدم اول یک شبکه است. شبکه ای که در هر شهر و روستایی عضو داشته باشد. شبکه ای که بتواند حداقل یک جمعیت بیست میلیونی را در خودش جای بدهد و به هم مرتبط کند.نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات