مسجد قبا   2009-06-28 16:55:47

همین الان از مسجد قبا خبر موثق رسید که جمعیت زیادی حوالی مسجد وخیابان های اطراف جمع شده اند. نیروهای لباس شخصی دیده نمی شوند. اما نیروهای انتظامی حضور پررنگی دارند.مردم به وضوح نگران و کمی ترسیده اند. میرحسین هنوز رویت نشده است


new_win موضعگیری جوادی آملی به نفع معترضان: نمی شود کسی خودش قانون وضع کند خودش اجرا کند و خودش قاضی باشد. ـ۳۳ کلیک
Language Bookmark tabnak.ir

درست است که فصل‌الخطاب قانون است. اما همان که دارد اجرا می‌کند، می‌گوید کار من مطابق قانون است. تطبیق قانون بر کار او به دست اوست، اندراج کار او تحت قانون هم به دست اوست و این مشکل‌آفرین است. حتی قبل از اسلام هم کشورهای متمدن تفکیک قوا داشتند، مال این قرن و آن قرن نیست. الان هم کشورهای اسلامی و غیراسلامی دارند. معلوم می‌شود این جزو فطرت و بنای عقلاست.معنای تفکیک قوا این است که یک عده قانون وضع می‌کنند، یک عده اجرا می‌کنند، سومی می‌بیند آیا قانون درست اجرا شد یا نه؟ این که کسی خودش قانون وضع کند خودش اجرا کند و خودش قاضی باشد، مشکل دارد. یکجا را پاک و بی طرف نگه دارید.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات