هشت تیر گزارش از مسجد قبا   2009-06-28 21:31:36

رضا عطاران دستگیر شد. ـ۱۳۷ کلیک
Language Bookmark farhadmortaz.blogspot.com

رضا عطاران هنرمند طنزپرداز امروز در مقابل مسجد قبا در تهران دستگیر شد. بنا بر گزارش های شاهدان عینی وی که لباس سبز به تن داشت و همسرش او را در این تجمع همراهی می کرد توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شده است. نیروهای لباس شخصی که از دو طرف دست وی را گرفته بودند وی را با خشونت به سمت اتومبیلی که تعین شده بود می کشیدند

new_win حضور کروبی , فائزه هاشمی, همسر هاشمی و پسر آيت الله بهشتی در مسجد قبا ـ۲۷۶ کلیک
Language Bookmark facebook.com

گزارش لحظه به لحظه از مسجد قبا. ساعت 5 سر میرداماد بودم که خبر دادند کامبیز نوروزی رو دم در مسجد گرفتند. با دوستان به سمت شریعتی رفتیم . جمعیت زیادی اومده بودند و پلیس ها و بیسیم به دستها زیاد بودند. داخل مسجد خیلی جا کم بود و با بدبختی جا شدیم و نیم ساعتی نشستیم. از مسجد اومدم بیرون که فائزه هاشمی و همسر هاشمی رو دیدم و مردم دور فائزه حلقه زده بودند و داشت حرف میزدو پلیس ها زیاد تر شدند ماشین آب پاش آتش نشانی وارد کوچه شد و ما کم کم از کوچه اومدیم بیرون و سر کوچه مسجد توسط گارد پلیس بسته شده بود و مردم زیادی سر کوچه ایستاده بودند. بعد از مدتی میر حسین آمد و مردم یا حسین میر حسین میگفتند


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات