بالاترین ملا حسنی   2009-06-29 16:19:01

پول مردم در حساب شخصی آقازاده رهبری:
دوشنبه، ۸ تیر ۱۳۸۸، دی به آذز روز

توی این شلوغ پلوغی‌های اخیر که مردم سرگرم تظاهرات و اعتراض بودند٬ یک خبری از بیخ گوش‌مان به سرعت گذشت و فرصت نشد ابعاد آن مشخص شود.
منظورم همان ماجرای بلوکه کردن حساب شخصی مجتبی خامنه‌ای در انگلیس است. ظاهرا مبلغی در حدود یک میلیارد و ششصد میلیون دلار بوده!
یا حضرت عباس!
یک میلیارد دلار توی حساب شخصی یکنفر؟؟!
من که تصورش را هم نمیتوانم بکنم. این پول آنقدر زیاد است که فقط بهره روزانه اش میتواند زندگی خیلی از مردم بدبخت و بیچاره مردم را از این رو به آن رو کند.

اگر این پول متعلق به این ملت است٬ باید پرسید مگر مملکت ما خودش بانک مرکزی ندارد که این پول در آنجا نگهداری شود؟ کدام قانون به شما اجازه داده که پول بیت المال را بریزید توی حساب شخصی خودتان؟
آقای رهبر که اینقدر ادعای تبعیت از قانون میکنی! جواب بده اگر ریگی توی کفش‌ات نیست؟

و اما اگر این پول٬ متعلق به مردم و حاصل از فروش نفت نیست٬ لطفا بفرمایید ما ادعای ساده زیستی شما را باور کنیم یا دم خروسی که از لندن بیرون آمده؟

اگر این اتفاق توی یک کشور آزاد رخ داده بود قیامت می شد ولی توی نظام ولایت فقیه آب از آب تکان نمیخورد و کسی به کسی پاسخگو نیست. از رهبر نالایق و احمق اش بگیر تا یک سرباز نیروی انتظامی و یک بسیجی دهاتی.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات