بالاترین بابک داد ترس   2009-06-29 20:30:47

new_win "ترس" سلاح اصلی کودتاچيان! نترسيم و آن ها را "خلع سلاح" کنيم، بابک داد ـ۱۲ کلیک
Language Bookmark news.gooya.com

"بزرگ ترين اشتباه مردم" ترسيدن از کودتاچيان و در خانه ماندن است. زيرا وقتی دولت کودتا "استقرار" پيدا کند، دامنه دستگيری ها و حکومت نظامی و حذف مخالفان گسترده تر می شود و مثل حکومت های سرکوبگر صدام حسين و پينوشه "قوام و تسلط" پيدا می کنند و جنايات و ظلم های وسيع تری خواهند کرد ...نبايد بگذاريم «ترس از مرگ»، ما را امروز در خانه هايمان حبس کند، ولی «فردا» ما و فرزندانمان را در دامان همين جلادانی بيندازد که «مستقر تر» شده اند و آن وقت ديگر هيچکس «گريزی» از تيغ خونخوارشان نخواهد داشت. ترديد نکنيم که اعتراضات امروز ما «کم هزينه تر» از «تسويه خونين» فرداست. «سلاح وحشت» را از کودتاچيان پس بگيريم و آنان را «خلع سلاح» کنيم. وگرنه اگر هم زنده مان بگذارند، بايد عمری «زير سايه وحشت» آنها زندگی کنيم. نمی دانم آن نوع زندگی ذليلانه و وحشتبار، اصلا" «زندگی» هست يا نه؟ و آيا ارزشی دارد؟ گاهی بايد برای «حفظ زندگی»، با «مرگ» چهره به چهره شد و از آن نترسيد.new_win پس از تائيد انتخابات اعتراضات جوانان در میادین مختلف تهران آغاز شده ـ۴۲ کلیک
Language Bookmark yahoo.com

از ساعت ۹ شب و بعد از اعلام خبر تایید صحت انتخابات اعتراضات جوانان در میادین مختلف تهران آغاز شده بنابه گزراشات رسیده از میادین مختلف شهر تهران جوانان به صورت گروههای بیش از چند هزار نفر با شعار مرگ بر دیکتاتور اعتراضات خود را آغاز کردند. جمعیتی بیش از ۶ هزار نفر در میدان انقلاب تجمع کردند و تعدادی بصورت پراکنده در خیابانهای اطراف انقلاب و جمعیتی با همین ابعاد در میدان ولی عصر تجمع کرده اند. جوانان در حالیکه دستها را به علامت پیروزی در بالای سر خود گرفته اند شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. بر تعداد جمعیت معترض لحظه به لحظه افزوده می شود. جوانان معترض حرکت خود را از میدان ولی عصر به سمت ونک و شریعتی آغاز کردند. همچنین گفته می شود در میدان های تجریش و یوسف آباد جوانان معترض تجمع کرده اند . نیروی گارد ویژه در میدان انقلاب با باتوم به سوی مردم یورش بردند. نیروهای گارد ویژه، بسیج و لباس شخصیها به فاصلۀ کمی از هم ایستاده اند. این نیروها از خیایان آزادی تا میدان ولی عصر و خیابانهای اطراف با در دست داشتن باتوم آرایش گرفته اند. بنابر مشاهدات برق از سر عباس آباد تا ظاهرا میدان ولیعصر و همینطور تمامی منطقه ی یوسف آباد قطع شده است . قطعی برق گسترده است و امسال در این ابعاد سابقه نداشته لینک تزپینی است کلیک نکنید بابت تزپینی بودن لینک هم عذر خواهی می کنم


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات