بالاترین آیا این پایان راه است؟   2009-06-29 21:30:19

new_win آیا جمهوری اسلامی به پایان راه رسیده است؟ ـ۶ کلیک
Language Bookmark zarehbiin.blogspot.com

پاسخ به این پرسش ساده نیست. حسب ظاهر می توان گفت حکومت از پس این بحران هم بر خواهد آمد و دوباره همه چیز مانند گذشته به حالت اول برمی گردد. اتفاقأ مشکل هم در همین جا است . چون حتی اگر این حرکت موسوم به سبز به طور کامل سرکوب بشود باز همه چیز به حالت اول برنخواهد گشت. مسائلی در جریان این انتخابات و پس از آن مطرح شد که در تاریخ سی ساله انقلاب بی نظیر بود. برخلاف سایر حرکتهای برانداز مانند مجاهدین خلق که علنأ برای تغییر حکومت مبارزه می کردند حرکت اخیر درست از بطن حکومت و نه خارج از آن آغاز شد. حالا معلوم می شود که اقدام رژیم برای تقلب در انتخابات تا چه اندازه نا شیانه بوده است . چون طراحان کودتا هرگز تصور نمی کردند این حرکت تا به امروز ادامه پیدا کند. استنباط آنان و البته بسیاری دیگر این بو د که این سر وصداها همان چند روز اول با سرکوب رژیم می خوابد ولی این طور نشد. به نظر می رسد این بار بر خلاف دفعات گذشته که در تمام بحرانها ساختار حکومت سالم باقی می ماند این بار ساختار جمهوری اسلامی به شدت صدمه خورده است. خیلی از تابوها و خط قرمزهای رژیم که حرف زدن از آنها پیگرد قانونی داشت نه توسط مردم عادی بلکه توسط دست اندرکاران خود حکومت برای نخستین بار شکست. بنا بر یک اصل ساده وقتی خطوط قرمز تعیین شده توسط یک سیستم از میان رفتند دیگر برپاکردن آنها کار ساده ای نیست. جریانات اخیر و مبارزه سهمگین قدرت بین جناحهای خود حکومت برخلاف گذشته ساختار اصلی نظام را هم به چالش کشیده است و اگر همین طور ادامه پیدا کند ممکن است مدتی دیگر اصلأ جمهوری اسلامی درکار نباشد که بخواهد برای بقای خود تلاش کند. فساد شدید مالی دربین سران حکومت ، نزول شدید ارزشهای اخلاقی و اجتماعی و سرکوب شدید آزادی های مدنی تار و پود جمهوری اسلامی را از هم می درد و ممکن است کار را به جایی برساند که درنهایت همین حرکت اعتراضی اخیر از شکل مسالمت آمیز فعلی بدون اینکه خود بخواهد به جناحهای خود حکومت هم رخنه کند و منجر به یک جنگ داخلی تمام عیار بشود. همین گمانه زنی ها و اذعان به این موضوع که هنوز هیچ چیزتمام نشده و تازه اول کار است این پرسش را در ذهن پدید می آورد که آیا به جمهوری اسلامی به پایان راه رسیده است؟


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات