ایران امروز   2009-06-30 23:54:20

شنبه چهارم جولای، بروکسل، روز سرنوشت
ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر روز شنبه، چهارم جولای، در بروکسل پایتخت اتحادیه اروپا جمع می‌شویم تا جهان غرب بداند هر قراردادی که از امروز با آدمکشان حاکم بر میهن ما می‌بندد، در فردای نزدیک کان لم یکن خواهد بود. بگذاریم اروپائیان بدانند که از این پس هر مزدور حکومت کودتا که پا بر زمین آن‌ها نهد، فریاد اعتراض ما چهار میلیون ایرانی از وطن گریخته یا رانده را به آسمان خواهد رساند، فارغ از آن که به کدام جهان بینی تعلق داشته باشیم.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات