بالاترین نیرومندی اندیشه   2009-07-01 10:13:43

new_win ویکتور هوگو : هیچ چیز نیرومندتر از اندیشه ای نیست که زمانش فرارسیده باشد. ـ۱۲ کلیک
Language Bookmark akhbar-rooz.com

سیستم ولایت فقیهی ممکن است که در این مرحله آنطور که آقای احمد خاتمی واعظ نماز جمعه تهران توصیه می کند با کاربست روش های بیرحمانه موفق به خاموش ساختن اعتراضات مردم شود، ولی نظام ترس و وحشت به گواهی تاریخ فاقد دورنما است. دهان را می توان به ضرب گلوله و چماق بست، ولی جلوی پرواز اندیشه را نمی توان با این ابزار گرفت. به گفته ویکتور هوگو هیچ چیز نیرومندتر از اندیشه ای نیست که زمانش فرارسیده باشد. اندیشه اصلاحات و دگرگونی مدتها است که برفراز کشور ما بال گشوده است. اگر نظام ولایت فقیهی این اندیشه را که بصورت خواست های مردم در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح می شد شنیده بود، با برآمد بی سابقه مردم پس از انتخابات اخیر مواجه نمی شد. اگر این بار نیز نظام ولایت فقیهی با لجاجت خواست های مردم را نادیده بگیرد، با موج بعدی برآمد مردم مواجه خواهد شد، که بدون شک عظیم تر، گسترده تر و سهمگین تر است. هنوز خاطره پایان حکومت محمد رضا شاه در حافظه تاریخی مردم ایران و تاخیر او در شنیدن پیام مردم زنده است. هنگامی که محمد رضا شاه اعلام کرد که پیام ملت ایران را شنیده است، دیگر دیر شده و او همه پل های آشتی با ملت را پشت سر خود خراب کرده بود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات