بالاترین متن اعلامیه ادوار   2009-07-01 10:21:57

new_win متن اعلاميه ادوار تحکيم وحدت :آغاز فروپاشي بناي ظلم و دروغ ـ۲۹ کلیک
Language Bookmark roozonline.com

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت) ديروز با صدور بيانيه اي در مورد "سرکوب‌هاي اخير و سناريوي اعترافات اجباري"، حمايت قاطع خود را از "اقدامات معترضانه آقايان کروبي و موسوي در دفاع از رکن جمهوريت و نيز حقوق تضييع شده ملت" اعلام کرد و خواستار "آزادي کليه بازداشت‌شدگان از جمله دبيرکل و سخنگوي" شد. متن اعلاميه ادوار تحکيم وحدت به شرح زير است: ملت آزادي‌خواه ايران؛ همچنانکه در بيانيه پيشين بر ماهيت کودتايي اقدامات صورت گرفته در مهندسي انتخابات و دستکاري در آراء ملت در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم تاکيد کرديم، متاسفانه غاصبان راي ملت، که نقشه شوم کسب اعتبار و مشروعيت از آراي به يغما رفته شهروندان را نقش برآب ديدند پا را از آنچه تاکنون کرده بودند نيز فراتر گذاشته و با صدور فرمان شليک به زنان و مردان بي دفاع و مظلومي که به مسالمت آميزترين شکل ممکن اعتراض خود را با سکوت يا نداي توحيدي الله اکبر فرياد زده بودند و همچنين بازداشت و توقيف صدها شخصيت شناخته شده ملي و تلاش براي اخذ اعتراف غيرقانوني از کساني که که طي ماه‌هاي گذشته ترغيب عموم شهروندان به مشارکت سياسي را وجه همت خويش ساخته بودند تا از اين طريق راه برون‌رفتي از مصائب کشور به نفع تغيير و اصلاح اوضاع کشور بيافرينند؛ آشکارا و در عمل نيز نشان دادند که دولت برآمده از تخلفات انتخاباتي و حاميان‌اش براي جان و مال و امنيت شهروندان اش کوچکترين ارزشي قايل نيست. آنچه در هفته هاي پس از 22 خرداد واقع گشت، به روشني نشان داد که حاکميت دروغ براي ادامه استيلاي خويش بر ايران از به کارگيري بي آبروترين شيوه‌ها که مشابه آن تنها در حکومت خودکامگان تاريخ در غرب و شرق ديده شده است، آن هم به اسم قانونگرايي و عمل به شرع مقدس، ابايي ندارد و اين نکته کليدي را از ياد برده است که قانون نوشته، قدرت سياسي را حقاني نمي‌کند بلکه قوانين خود زماني مشروعيت دارند که اراده انشا‌ء شده ملت باشند نه ابزار سرکوب و حق‌کشي مردمان.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات