ابراهیم نبوی روز آن‌لاین بقیه از پست قبلی   2009-07-02 11:30:19

پنجم: تا کنون سربازان گمنام امام زمان موفق شده اند 17 نفر به اسامی مصطفی ت. رمضان زاده، جلایی پور، حمید، حسن، صغری، ناهید( موسوم به جعفر)، نورالدین کیانوری، صادق هدایت، اشرف پراکنده، حسین دکور، حسام ترکه، سورن آرارات، کمیل زیاده طلب، ناصر غرغرو، حسین زمان و شهلا جاهد را به عنوان قاتلین ندا آقا سلطان شناسایی کنند که همه این افراد به قتل وی اعتراف کرده و 346 نفر دیگر هم در نوبت اعتراف به قتل وی هستند.ششم: براساس اطلاعات واصله کارت یک بسیجی که ادعا شده است در روز مذکور به ندا شلیک کرده و پس از دستگیری کارتش را به دست جمعیت حاضر داده است، گم شده و این وزارت در صدد یافتن این کارت است تا با پیدا کردن یابندگان کارت مذکور آنان را نیز وادار به اعتراف به قتل ندا نماید.در پایان، ستاد بررسی قتل ندا آقا سلطان به ریاست محترم جمهوری اعلام می نماید به هر تعداد که لازم باشد ما می توانیم قاتل مناسب و در اندازه ها و مشاغل مختلف با هر نوع اعترافی که مورد نظر مسوولان مربوطه باشد، کشف نموده و از طریق رسانه ملی اعلام نماییم تا خلاء خبری را پر کنیم و جهانیان بدانند که چه توطئه های ننگینی پیش روی ماست.مسوول کمیته پیگیری قتل ندا آقا سلطان و مسوول چیزهای دیگر

غلامحسین الهام( با حفظ سمت)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات