بالاترین کودتا ـ نامه امام   2009-07-02 19:55:01

new_win نظام بعد از کودتا، ديگر نه «جمهوری» است و نه «اسلامی» است. نه «قانونی» است و نه «مشروع» است. ـ۵ کلیک
Language Bookmark news.gooya.com

کيست که نداند اين قُماربزرگ بر سر «تمديد» فرد دروغگويی مثل احمدی نژاد، واقعا" ارزشش را نداشت؟ اما بزرگتر از همه اينها جمهوريت و اسلاميت نظام بود که پای اين کودتاچيان «قربانی» شدند. نظام بعد از کودتا، ديگر نه «جمهوری» است و نه «اسلامی» است. نه «قانونی» است و نه «مشروع» است. اين نظام، هيچ نسبتی با حرکت انقلاب سالامی ۱۳۵۷ ندارد و ديگر يک «حکومت خليفه گری» است که توسط يک فرقه مذهبی تندرو اداره خواهد شد. و به گفته تعدادی از عالمان دينی و مراجع تقليد، «همکاری» با دولت برآمده از اين کودتای مفتضح، «نامشروع» است و کار و خدمت در اين دولت نيز «حرام» است.

new_win امام سال 61: احتمال قوی میدهم بعد ازمن برای انتقام از من و به نام دفاع از من ، به دوستان من تهمت های ناروا میزنند(موثق) ـ۶ کلیک
Language Bookmark koodeta.wordpress.com

این نامه ایست از امام که در صحیفه نور و کتاب ودیعه دیدار امام (ره) منتشر شده است . اما برای اینکه دسترسی به این منابع سخت است . منبع در دسترسی را به شما معرفی میکنم : نطق نا تمام مرحوم آیت الله توسلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در میان آن اجل امانشان نداد و به دیار باقی شتافتند........ من در كلمات حضرت امام (ره) مطالعه مي كردم و ديدم كه اين پيش بيني را خود امام (ره) كرده است در تاريخ 23 ابان 61 : «اين جانب هيچ گاه ميل نداشتم و ندارم كه درباره نزديكان خود سخني بگويم يا دفاع كنم. ليكن علاوه بر آنكه در پيشگاه مقدس حق (جل وعلي ) مقصر و مجرم هستم و از درگاه متعال است اميد عفو و بخشش دارم و تمام سرمايه ام اعتراف به تقصير و عذر از آن است و نزد مسلمانان و ملت عزيز نيز اعتراف به قصور ، تقصير و از آنان اميد عفو و طلب آمرزش دارم؛ اما درپيش گروه هايي و اشخاصي گناهاني نابخشودني دارم( از نظر اين گروهها) و احتمال قوي مي دهم كه پس از من براي انتقام جويي از من به بعضي از نزديكان و دوستانم تهمت ها كه من آن ها را ناروا مي دانم ، بزنند و به آتشي كه بايد مرا بسوزانند آنان را بسوزانند و احيانا به صورت دفاع از من انتقام مرا از آنها بگيرند.»


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات