رهبر آینده   2009-07-03 11:51:48

new_win تخت رهبری بعد از خامنه ای به چه کسی خواهد رسید؟ مجتبی خامنه ای یا احمد خاتمی یا مصباح و یا کس دیگر ؟ ـ۲۱ کلیک
Language Bookmark asrarmago.blogspot.com

در این مطلب به برسی جانشین احتمالی خامنه ای پرداخته شده بر خلاف تصور همه طبق اطلاعات معتبر جانشین خامنه ای کسی است که هیچ کدام از ما انتظار آن را نداریم !این شخص روحانی، سید خطیب و کاریزماتیکی است 46 ساله که در میان سپاه و بسیج از نفوذ بسیار بالایی برخوردار است . با این حال رابطه وی با فرماندهان سپاه همچون رابطه سید احمد خاتمی با آنان نیست بلکه فرماندهان فعلی سپاه از وی به شدت حساب می برند. از افرادیست که بارها حمایت خود را از احمدی نژاد یاد کرده است و حمایت از وی را شرعی می داند. این آخوند جوان که جوان ترین عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هست، همزمان ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را به عهده داشته است. با وجود جوانی از مقام علمی بالایی نیز برخوردار است و هم اکنون در دانشگاه امام صادق، کارخانه آدم سازی حکومت اسلامی، و در کنار شیخ مهدوی کنی ، مرموزترین روحانی جمهوری اسلامی، به سر می برد. از شاگردان مصباح و مهم تر از آن از رفقای دیرینه مجتبی خامنه ای است که دیر زمانیست در میان قلب رهبر فعلی حکومت اسلامی جا باز نموده است. این رابطه تا به حدیست که در جلسات خصوصی، سید علی خامنه ای، بارها از وی به عنوان امید آینده حکومت اسلامی نام برده است. در یک کلام، نور چشم آقاست. با این حال هنوز به مقام امامت جمعه تهران، که برای ولایتعهدی ضروریست، نرسیده است. هر چند که به زودی این امر نیز رخ می دهد. با این اوصاف، این فرد مهم ترین نامزد خلیفه گری حکومت اسلامیست...این اسم را به خاطر داشته باشید: آیت ا.. سید ابوالحسن مهدوی


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات