بالاترین شاهد قتل ندا   2009-07-03 12:04:58

new_win شاهد قتل ندا آقاسلطان(آرش حجازی): من فقط يک شاهدم. چرا بايد به جای قاتل، شاهد تحت تعقيب قرار گيرد؟ ـ۷۳ کلیک
Language Bookmark news.gooya.com

پروردگار که شاهد من است و به شرافتم سوگند ياد می‌کنم که فقط و فقط حقيقت را درباره‌ی مشاهداتم گفتم. من فقط يک شاهدم. چرا بايد به جای قاتل، شاهد تحت تعقيب قرار گيرد؟ آيا خون کافی ريخته نشده؟ آيا بايد از ترس در برابر اين جنايت هولناک ساکت می‌ماندم؟ آيا اين پيامی است که قصد داريم برای نسل‌های آينده‌مان به جا بگذاريم؟ خانواده و دوستان مرا در ايران، که هيچ ارتباطی با اين ماجرا ندارند، تحت فشار گذاشته‌اند. پدر ۷۰ ساله‌ام را که استاد دانشگاه و چهره‌ی ماندگار است، احضار کرده‌اند بی‌آنکه هيچ دخالتی در اين ماجراها داشته باشد.

new_win سخنان بسیار جالب دکتر نوری زاده ودكتر سازگارا در رابطه با ناراميهاي ايران - تاکید بر آخرین بیانیه هوشمندانه موسوی ـ۲۲۶ کلیک
Language Bookmark nourizadeh.com

در میز گرد این هفته صدای امریکا: دکتر سازگارا : مردم با رفتارشان ایران را در جهان سربلند کردند و یک شبه ره صد ساله رفتند. ایشان همچنین مرتب در صحبتهایشان پسوند /پیشوند رئیس جمهور را به نام مهندس موسوی اضافه می کردند . / دکتر نوری زاده: سی سال زشتی تصویر ایران با موج عظیم مردم به یک باره در جهان نابود شد و ما اکنون در صحبت با افراد غیر ایرانی این شکوه و عظمت را می بینیم // سخنان دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با ناراميهاي ايران و عدم مشروعيت محمود احمدي نژاد ٬بيانيه هاي اخير روحانيون سرشناس و ميرحسين موسوي ٬مهدي کروبي ٬مجاهدين انقلاب و جبهه مشاركت و مشابهتهاي جنبش اخير با انقلاب مشروطيت و استبداد صغير ...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات