بالاترین ایت الله صانعی ـ فرشته قاضی و نوشتن...   2009-07-03 18:11:06

آیت الله صانعی خطاب به گماشتگان مسلح تحت امر خامنه ای: هيچ فرمان و دستوري نمي تواند مجوّز و عذري براي تجاوز به حقوق مرد ـ۷ کلیک
Language Bookmark jonge-khabar.com

به تمام نيروهايي که بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند تذکر مي دهم که هيچ فرمان و دستوري نمي تواند مجوّز و عذري براي تجاوز به حقوق مردم ـ که حرام و معصيت و ذنب لايغفر است ـ گردد که لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق چه رسد به آنکه موجب ضرب و جرح و يا قتل گردد که مستوجب خذلان دنيوي و عذاب اخروي است.

new_win نوشتن عبارت "رئيس جمهور من، مير حسين موسوي" روي كاغذ و انداختن آن درون صندوق هاي صدقات و پست

new_win فرشته قاضی : امشب شب بسیار حساس و وحشتناکی هست شاید تاریخ آینده ایران همین امشب رقم بخورد ـ۱۶۰ کلیک
Language Bookmark twitter.com

فرشته قاضی (خبرنگار مشهور روزنامه های ایران) از واقعه ای خبر می دهد که ممکن است تاریخ آینده ایران را رقم بزند. او در توییت بعدی می گوید : دلم میخواد فریاد بزنم اما تا شب باید سکوت کنم این چند روز مثل رازی در دلم تلنبار شده و شاید امشب این راز تاریخ ایران رو رقم بزنه


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات