شروع یک پایان بالاترین   2009-07-04 11:40:54

new_win برژینسکی: این شروع یک پایان است ـ۹۷ کلیک
Language Bookmark kayhanpublishing.uk.com

زیبیگنو برژینسکی، مشاور امنیتی کاخ سفید در دوران سه رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با فرید زکریا تحلیلگر سرشناس CNN اظهار عقیده کرد که وقایع جاری در ایران، «آغاز یک پایان» است.

new_win حتی روزنامه های ایتالیایی هم از اعتکاف و اعتصاب خبر میدهند ـ۴۷ کلیک
MediaType Bookmark repubblica.it

روزنامه لا رپوبلیکای ایتالیا به نقل از دانشجوی ایرانی فاطمه کریمی و گزارشهای رسیده از طریق اینترنت خبر از اعتکاف و اعتصاب در روزهای15 16 17 تیر ماه میدهد .عکس ندا همراه روزهای اعتصاب در این روزنامه چاپ شده.

new_win فصل الخطاب یعنی چه؟ ـ۲ کلیک
Language Bookmark telephonchi.blogspot.com

فصل الخطاب یعنی شما خرید. فصل الخطاب یعنی خفه شو. فصل الخطاب یعنی تقلب می‌کنم خوب هم می‌کنم. فصل الخطاب یعنی سوار شدن یک اقلیت پررو بر گرده یک اکثریت صبور. فصل الخطاب یعنی تو آدم نیستی. فصل الخطاب یعنی تو هیچی نیستی. فصل الخطاب یعنی حکومت چکمه بر شعور. فصل الخطاب یعنی شعورتو بذار در کوزه. فصل الخطاب یعنی قانون ول معطل است. فصل الخطاب یعنی حکم حکومتی هر وقت عشقم بکشه. فصل الخطاب یعنی قتل شهروندان مثل آب خوردن. فصل الخطاب یعنی تحقیر یک ملت. فصل الخطاب یعنی ...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات