اقای هاشمی شما مردید! balatarin   2009-07-04 22:39:46

آقای هاشمی باور بفرمایید که مردید ـ۳۲ کلیک
Language Bookmark faust0.wordpress.com

آقای هاشمی ریاست محترم تشخیص مصلحت نظام. امروز گفتید که “بايد به فكر حفظ منافع و مصالح نظام در درازمدت بود”. آقای هاشمی باور کنید با این صحبتها نظام با شما از سر سازش در نمی آید. شما زمانی رهبر را به سمتش منسوب کردید که از او تجسم یک رییس جمهور بی عرضه را داشتید. رییس جمهوری که حتی امروزه نامی نیز از او برده نمی شود. رییس جمهوری که تنها در پی بهانه تراشی بر علیه نخست وزیر خود, در دوران حساس جنگ بود. شما با انتخاب این فرد به مقام رهبری می خواستید سایه وار قدرت خود را بر وی اعمال کنید و می پنداشتید که او همواره چون عروسکی در دستان شما خواد ماند. غافل از اینکه تاریخ همواره نشان داده افراد ضعیف و زبون چون به قدرت برسند سعی در پاک کردن گذشته خود دارند. رژیم در انتخابات دوره قبل شما را زخمی نمود زمانیکه فرد ناشناسی از نظر مردم را به شما ترجیح داد و در این دوره تیر خلاص سیاسی را به شما زد.هیچ عقل سلیمی باور نمی کند که حملات تند رییس جمهوری که هیچ سابقه انقلابی ندارد به شما که روزی قدرتمند ترین مرد ایران بودید بدون چراغ سبز رهبری انجام شود. رهبری که شما خود او را برگزیدید. شما از نظر نظام مهره سوخته ایی بیش نیستید و هر چه تلاش کنید نتیجه ایی نخواهید گرفت. متاسفانه شما با پشت کردن به مردم در شرایطی که به شما نیاز بوداینبار خود تیر خلاص را به خود زدید. جناب آقای هاشمی باور بفرمایید که مردید.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات