ساکت نمانیم کروبیbalatarin   2009-07-04 22:42:55

new_win کروبی: اگر ساکت بمانیم اوضاع بدتر می شود ـ۱۱ کلیک
Language Bookmark my-vote.blogspot.com

مهدی کروبی در دیدار با اعضای خانواده چند تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات ایران گفته است که باید در مقابل تفکری که پشت جریانات اخیر قرار دارد ایستاد. به گزارش روز شنبه (۱۳ تیر) روزنامه اعتماد ملی، آقای کروبی با حضور در خانه های محمدعلی ابطحی، احمد زیدآبادی، محمد قوچانی و عبدالله مومنی با اعضای خانواده های آنها دیدار کرد. آقای کروبی در یکی از این دیدارها گفت: "سرنوشت زندانیان بستگی به اقدامات ما دارد. اگر قضیه را رها کنیم نه تنها عرصه بر زندانیان، بلکه حتی بر کسانی که زندانی هم نیستند تنگ تر خواهد شد". او بازداشت های اخیر را غیرقانونی توصیف کرد و قول داد هر کاری که بتواند برای آزادی بازداشت شدگان انجام دهد. آقای کروبی گفت: "در چهار سال اخیر موج حذف در مجلس و شوراها بسیار شدید بود... هیچ منطق و دلیلی هم برای این موج حذف وجود ندارد و اگر ساکت بمانیم و اعتراض نکنیم وضعیت به مراتب بدتر می شود و کار ما هم سخت تر". دبیرکل حزب اعتماد ملی در دیدار با خانواده آقای مومنی، دوره پیش روی اصلاح طلبان را دورانی حساس توصیف کرد و گفت: "پشت جریانات اخیر، تفکری خاص خوابیده است و اگر این تفکر پیروز شود کار بر ما سخت خواهد شد. نیروهای سیاسی باید ایستادگی کنند و موجب عقب نشینی این تفکر شوند". آقای کروبی یکی از دو نامزد جناح اصلاح طلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که توانست حمایت جمعی از چهره های سرشناس جناح اصلاح طلب و عده ای از روشنفکران معروف را جلب کند. با وجود این وزارت کشور ایران آرای او را در انتخابات کمتر از یک درصد آرا اعلام کرد. آقای کروبی می گوید: "مردم می دانند که رأیشان خوانده نشده است". او در دیدار با اعضای خانواده آقای ابطحی گفت که به هر شهر و روستایی که بروید، مردم "داستان های بسیاری در باره ماجرای انتخابات" دارند. او در دیدار با اعضای خانواده آقای زیدآبادی هم گفت: "آیا اصلا قابل تصور است که آرای خاموش و تحریمی های گذشته و کسانی که بی تفاوت به انتخابات بودند پای صندوق های رأی بیایند و همه به احمدی نژاد رأی بدهند"؟ آقای کروبی هنگام خداحافظی از اعضای خانواده آقای قوچانی گفته است: "نمی دانم آخرش چه می شود، اما خودم را برای همه چیز آماده کرده ام و تا آخرش هم خواهم ایستاد و از حقوق مردم دفاع خواهم کرد".


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات