تظاهرات 18 تیر بالاترین   2009-07-05 19:28:03


توصیه های بسیار مهم به شرکت کنندگان در تظاهرات 18 تیر

* Jul. 4th, 2009 at 11:54 PM


ظاهراً تظاهرات روز 18 تیر اجتناب ناپذیر است. پیشنهادی از بطن توده جوان و بدون رهبری مشخص است و به همین خاطر جلوگیری از آن نیز در اختیار کسی نیست. این تظاهرات در عین برخورداری از مخاطرات جدی، میتواند امیدبخش باشد. حال که چنین است، سفارشهایی چند با اتکا به فلسفه جنبش سبز و تجربیاتی که تاکنون کسب شده به قرار زیر اعلام میشود:


یکم - حرکت 18 تیر یک حرکت مسالمت آمیز و قانونمند خواهد بود. با اینحال، آنها که در بطن ماجرا وارد میشوند باید خود را برای کتک خوردن و بازداشت شدن آماده نمایند (طرف مقابل قانون سرش نمیشود).

دوم - اگر حوصله کتک خوردن را ندارید ولی احساس تکلیف میکنید، در حوالی کانونهای تجمع حضور پیدا کنید. بسته به میزان انگیزه و آمادگی روحی و جسمی، فاصله خود را با کانون تجمع تنظیم کنید.

سوم - اگر انگیزه کافی برای شرکت در تجمع ندارید ولی عدم حضور شما ممکن است به عذاب وجدان منجر شود، در سایر خیابانها و میادین که بعنوان کانون تجمع اعلام نشده اند حضور داشته باشید. هر چه تعداد افراد اعم از سواره یا پیاده در خیابانها بیشتر باشد قوت قلب بیشتری برای شهروندان خواهد بود. حضور غیرطبیعی تعداد بیشماری از مردم در خیابانها خود پیام مشخصی را به همراه خواهد داشت.

چهارم - از پوشیدن لباسهای شاخص با رنگهای بیاد ماندنی! اجتناب کنید. لباس ساده بپوشید و از آرایشهای خاص مو و صورت خودداری کنید تا شناخته نشوید.

پنجم - هیچگونه وسیله برنده یا هر چیز دیگری که سلاح سرد محسوب شود با خود به همراه نداشته باشید. به یاد داشته باشید که اینگونه وسایل به درد شما نخواهد خورد و بالعکس در صورت بازداشت به بهانه آنها بعنوان آشوب طلب جلوه خواهید کرد.

ششم - مدارک شناسایی اصل مانند شناسنامه یا کارت ملی و هر سند دیگری که مفقود شدن آن برای شما دردسرساز شود را با خود نبرید.

هفتم - اگر میخواهید در صورت بروز هر گونه اتفاقی بطور کامل شناخته شوید فتوکپی کارت ملی خود را که شماره تلفن و نشانی منزل خود را پشت آن نوشته اید در جیب خود داشته باشید.

هشتم - اگر نمیخواهید شناخته شوید تنها شماره تلفن والدین یا یکی از اعضای خانواده خود را بر روی کاغذی نوشته، با خود داشته باشید.

نهم - از همراه داشتن هر گونه اشیاء قیمتی مانند طلاجات خودداری کنید چرا که از یکطرف ممکن است مفقود شوند و از سوی دیگر ممکن است افرادی صرفاً بخاطر تصرف آنها حساسیت بیشتری برای دستگیریتان داشته باشند.

دهم - هیچگونه لوازمی که دستگیری شما را آسانتر کند یا گرفتن آنها موجب آسیب جسمی شما شود (مانند گردنبند ضخیم) به خودتان نبندید.

یازدهم - کپی مدارک شناسایی که مربوط به محل کار یا تحصیل شما باشند برایتان دردسرساز خواهند بود. بنابراین، به جای کارت ملی، از کارت دانشجویی، کارمندی و نظایر آن استفاده نکنید.

دوازدهم - از دادن شعارهای تند و تیز خودداری کنید. به جای شعارهای مرگ بر، از شعارهای درود بر استفاده کنید. سعی کنید مثبت باشید و بیخودی حساسیت ایجاد نکنید. به یاد داشته باشید که رسیدن به هدف از رضایت آنی شما مهمتر است.

سیزدهم - هدف را فراموش نکنید: حرکتی مبتنی بر قانون با رعایت متانت برای احقاق حق شهروندان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری. همین ولاغیر. تبعیت و الگوبرداری از گروههای غیرقانونی و خارج از کشور (مانند سلطنت طلبان، مارکسیستها و نظایر آن) برای جنبش سبز مردم ایران یک سم مهلک است.

چهاردهم - میرحسین را فراموش نکنید و او را تنها نگذارید. بزرگترین ضربه به میرحسین سر دادن شعارهایی خارج از آنچیزی است که او میخواهد.

پانزدهم – شعارهای اسلامی را با قدرت بیان کنید. ضمن روحیه گرفتن و تقویت ایمان فردی، این شعارها بزرگترین ضربه به پیکر خشونت طلبانی هستند که به نام دین مردم مسلمان را سرکوب میکنند. من حیث المجموع، متوسط ایمان اسلامی هواداران جنبش سبز به مراتب از طرف مقابل قویتر است. شما برای آزادی، معنویت و حقوق بشر مبارزه میکنید و آنها برای حفظ موقعیت خودشان.

موفق باشید


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات