بالاترین جرمنی نوشت بلوگ   2009-07-06 17:03:25

آقای خامنه ای، ملت ایران شما را بخاطر این تحقیر هرگز نخواهد بخشید
جولای 6, 2009

نقل می کنند ساربانی در آخر عمر خود شتر ش راصدا میزند و به دلیل اذیت و آزار از شتر حلالیت می طلبد . یکایک زدن شتر با تازیانه، آب ندادن ، غدا ندادن، بار اضافه زدن و …. همه را بر می شمرد و می پرسد آیا مرا حلال می کنی؟ شتر در جواب می گوید همه اینها را که گفتی حلا ل می کنم اما یکبار با من کاری کردی که آنرا هرگز نمیتوانم حلال کنم و تو را ببخشم. ساربان پرسید آن چه کاری بود؟ شتر جواب داد یک بار افسار مرا به دم یک خر بستی . من اگر تو را بخاطر همه آزارها و اذیت ها ببخشم بخاطر این تحقیر هرگز تو را نخواهم بخشید. گرفتاری ملت ایران با آقای خامنه ای تا حدودی به این حکایت شباهت دارد. آقای خامنه ای دادن اختیار ملت با توسل به تقلب بزرگ و کودتا به دست الاغ لنگی به نام احمدی نژاد ، تحقیری است که ملت ایران هرگز بر شما نخواهد بخشید.نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات