بالاترین دو مطلب   2009-07-06 19:01:44

new_win گول خیمه شب بازی جدید صدا و سیمای دروغ پرداز را نمی خوریم ـ۴ کلیک
Language Bookmark harfehesaaby.blogspot.com

در هنگامه ی تظاهرات خیابانی صدای و سیمای کودتاچیان مذبوحانه با پخش کردن ده ها فیلم سینمایی معروف قصد در خانه نگه داشتن مردم را داشت! و حالا دو خبر آینده نیوز در باره ی پوشش زنان و یا پخش کردن برنامه ی انتقادی از دولت نهم نشان می دهد که این دغل پیشگان می خواهند برای جلب مخاطبان به جعبه ی شعبده و دروغشان اقدام به تولید و پخش برنامه هایی بکنند که بزکی دروغین از آزادی و دمکراسی داشته باشد. دقیقا شبیه عدم مبارزه با بد حجابی و شل حجابی در زمان انتخابات. // آقای منصوب رهبر در صدا و سیما! تشت بی آبروییتان از بام افتاده است و بعید است بعد از فریب بزرگ و جنایت های بی شمارتان کسی گول این خیمه شب بازی ها را بخورد. به عبارت عامیانه تر: خودتی!

new_win کمک/رژیم در حال اعدام مبارزان است با برچسب قاچاقچی ـ۲۴ کلیک
Language Bookmark rastaakhiz.blogspot.com

هم اکنون از تهران با تماس تلفنی خبر دادند رژیم دست به اعدام جوانان دستگیر شده ای با نام فروشندگان مواد مخدر زده است که این جوانان ندامت نامه امضا نمی کنند و در زندانهااعتراض های خیابانی خود را پذیرفته و در زندانها روبروی ماموران رژیم ایستادگی میکننداز مقامات مسئول جهانی بخواهیم تا از اعدام جوانان دستگیر شده بنام دزد و قاچاقچیومتجاوز جلوگیری کنند . این خبر از شخص موثقی که فرزند برادرش در تظاهرات دستگیر شدهو جزو اعدام شده های دو روز پیش است داده شد . تمنا داریم این خبر مهم را برای جلوگیریاز اعدامهای بیشتر جوانان به همه مردم جهان آگاهی دهید تا بگوش مسئولین موثر بین المللی برسد تا کاری بکنند


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات