بالاترین هر ایرانی یک رسانه روستاهای کشور   2009-07-07 10:53:52

روستاهایی که از بین رفته اند ولی هنوز رای می دهند

بزرگ ترین تقلب انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در اعلام نام روستاهای از بین رفته به عنوان حوزه های انتخابی صورت می گیرد.

از تعداد روستاهای کشور دو روایت متفاوت وجود دارد. روایت نخست مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که بر اساس سرشماری نفوس مسکن سال ۱۳۸۵ انجام می شود و روایت دوم به وزارت کشور وفرمانداری ها مربوط است که مبنای خود را آمار مربوط به سرشماری نفوس مسکن سال ۱۳۵۵ قرار می دهند.

در سرشماری نفوس مسکن سال ۱۳۵۵ تعداد روستاها در ایران بسیار بیشتر از زمان حاضر بود در حالی که در سرشماری نفوس مسکن سال ۱۳۸۵ دیگر نامی از این روستاهای خالی از سکنه یا ویران شده وجود ندارد.

با این حال وزارت کشور و فرمانداری ها که برگزاری انتخابات را به عهده دارند مبنای توزیع صندوق های رای را تعداد روستاهای موجود در سرشماری نفوس مسکن سال ۱۳۵۵ قرار می دهند که شمار آن ها از تعداد روستاهای کنونی بسیار بیشتر است.

برخی از شهرها نظیر تبریز، سنندج، خرم‌آباد و کرمانشاه بیش از ۵۰ واحد از روستاهای خود را از دست داده اند.

به عنوان مثال اگر نگاهی به تعداد روستاهای شهر تبریز در سرشماری نفوس مسکن سال ۱۳۵۵ بیندازید و آن را با سرشماری سال ۱۳۸۵ مقایسه کنید خواهید دید از آن زمان تا کنون ۶۰ روستا به طور کامل از بین رفته اند. با این حال هنگام برگزاری انتخابات در ایران مبنای توزیع و ساخت صندوق های رای بر اساس تعداد روستاها در سال ۱۳۵۵ انجام می شود. و این نکته که صندوق رای روستاهایی که دیگر وجود ندارند به وسیله چه کسانی پر می شوند ماجرایی است که باید در فرمانداری ها و وزارت کشور پاسخ آن را یافت.

جدای از ساخت صندوق رای برای روستاهایی که دیگر وجود ندارند ما در روستاها از آغاز همواره با پدیده‌ی «علیا» و «سفلی» مواجه بوده‌ایم.

یعنی اگر به عنوان مثال دهی با نام امین آباد وجود داشته که بخشی از خانه های آن بر روی تپه ای و بخشی دیگر بر تپه ای دیگر بناشده بوده اند بر اساس موقعیت جغرافیایی تپه ها چنین روستایی به امین آباد سفلی و امین آباد علیا نام گذاری می شده اما هرگز به معنای دو روستای مجزا نبوده. با این حال در بزنگاه های انتخاباتی مبنای تقسیمات کشوری سبک و سیاق دیگری دارد و برگزاری کنندگان انتخابات برای چنین روستایی که تنها یک روستا به شمار می آید دو صندوق رای می سازند که البته تنها یکی از این صندوق ها به روستای مورد نظر ارسال می شود و صندوق دوم حسب دستور پر می شود.

در حال حاضر کشور ایران دارای ۲۰۰ شهر اصلی است و در صورتی که بر اساس آمار مورد استناد فرمانداری ها (نفوس مسکن ۱۳۵۵) هر یک از این شهرها فقط ۵۰ روستای اضافی داشته باشند ما با ۱۰ هزار روستای اضافی مواجه خواهیم بود که در حال حاضر وجود خارجی ندارند و اگر برای هر یک از این ۱۰ هزار روستا تنها ۴۰۰ نفر جمعیت تصور کنیم ۴ میلیون رای به دست خواهیم آورد.

دولت نهم از زمان بر روی کار آمدن خود همواره با این پشتگرمی در اذهان مردم بر تداوم عمر خود تاکید کرده که در میان روستاییان آرای بسیاری دارد و روستاییان به رییس جمهوری علاقه زیادی دارند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی تنها سازمانی بود که آمار دقیق و به روز تعداد روستاهای کشور را بر اساس سرشماری نفوس مسکن سال ۱۳۸۵ انجام داده بود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات