گویا مراسم تحلیف میر حسین موسوی   2009-07-07 11:49:51

سخنگوی دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال: مراسم تحليف ميرحسين موسوی در ميدان آزادی برگزار شود، بامدادخبر

بامدادخبر- سعيد قاسمی نژاد سخنگوی دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاههای ايران در گفتگو با بامداد خبر اعلام کرد که دولت احمدی نژاد مشروعيت ندارد.وی افزود«آقای احمدی نژاد در دوره قبلی هم با تقلب بر سر کار آمد.اما در اين دوره ميزان تقلب چنان غيرقابل باور و توهين آميز بوده است که موجب خيزش عمومی و همگانی ملت ايران شد.متاسفانه پاسخ آقای احمدی نژاد و خامنه ای به خيزش مدنی و مسالمت آميز مردم ايران خونريزی ، کشتار، ضرب و شتم ، شکنجه و بازداشتهای گسترده و غيرقانونی بوده است.» وی در پاسخ به رسانه های حامی کودتا که مهندس موسوی را مسئول خونهای ريخته شده می دانند گفت «به لحاظ حقوقی و اخلاقی مسئول خونهای ريخته شده آن کسی است که مسئوليت نيروهای نظامی و انتظامی با اوست ، درب دفترش همواره به سوی نيروهای لباس شخصی گشوده است و آنان را از خواص می داند و در راديو و تلويزيون پيش چشم ميليونها نفر دستور برخورد و کشتار را صادر کرده است. مسئول اين کشتار ها همان کسانی هستند که در خيابانها و بر پشت بامها عليه آنان شعار داده می شود و مردم پس از يادآوری اين نکته به آنان که خداوند از همه بزرگتر است خواهان مرگ آنها می شوند.»


وی با اعلام اينکه دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال به زودی تحليل تفصيلی خود را از وقايع اخير منتشر خواهند کرد گفت « آنچه رخ داده بدون شک کودتايی بر عليه رای مردم و بر عليه جمهوری اسلامی حتی به همان شکلی که تا به حال وجود داشت بوده است .ولی رخدادنش به اين شکل رسوا بيش از هر چيز ناشی از فوران فرعونيت و کينه ها و عقده های انباشته شده شخصی و شخصيتی است که ديگر تاب مستوری ندارد.اعتقاد ما اين است که بهترين روش مقابله با اين کودتا اين بود که آقايان موسوی و کروبی رسما فراخوان به ادامه راهپيماييها می دادند ولی به هر دليل اين کار را نکردند. در ادامه اين راه به گمان ما می توان با مقاومت مدنی و استراتژی مبارزات غيرخشونت آميز از رای مردم پاسداری کرد.رای مردم نيازی به تنفيذ ندارد و ملت در راهپيمايی ميليونی ميدان آزادی مراسم تحليف مهندس موسوی را برگزار کرده اند.دولت کودتا غيرقانونی و نامشروع است و مهندس موسوی رئيس جمهور قانونی ايران است .»وی در پايان افزود « ما از همه گروهها و سازمانها و افراد دعوت می کنيم که به اين زنجيره عظيم دموکراسی برای ايران که امروز در سراسر جهان گسترده شده است بپيوندند و خود را حلقه ای از اين زنجيره بدانند.چرا که تنها با اتحاد است که می توان به دموکراسی و پيشرفت دست يافت.»نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات