/کودتا کردیم!balatarin   2009-07-08 11:40:32

new_win کودتا کردیم! اعتراف فرماندهان سپاه و نمایندگان رهبر در بسیج و سپاه ـ۷۲ کلیک
Language Bookmark peiknet.com

برای نخستین بار فرماندهان سپاه پاسداران اعتراف کردند که نقش اصلی را در کودتای 22 خرداد علیه میرحسین موسوی داشتند. در صدر این فرماندهان، شخص عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و حجت الاسلام سعیدی نماینده علی خامنه ای در سپاه پاسداران قرار داشتند. روزنامه اعتماد ملی گزارشی را با حفظ احتیاط و با استناد به سخنرانی‌های چند روز اخیر فرماندهان سپاه و بسیج و نماینده رهبر در سپاه تنظیم و منتشر کرده که جز گزارش کودتا نیست. فرماندهان سپاه چنان از فتوحات خود در به خاک و خون کشیدن مردم سخن گفته اند که گوئی در جنگ با ارتش صدام حسین به پیروزی دست یافته اند! نکات بسیار مهمی در میان سخنان فرماندهان سپاه و نماینده علی خامنه ای در سپاه وجود دارد که باید دقیقا به آن توجه کرد. از جمله این که آنها می‌گویند سپاه از "اصولگرائی" حمایت کرد. اصولگرائی در حقیقت امر نامی است که جناح راست حاکم در جمهوری اسلامی برای به گمراهی کشاندن اذهان مردم از ماهیت اقتصادی این جناح کشف و تبلیغ کرده است. در صدر این اصولگرایان حزب موتلفه اسلامی، یعنی بزرگترین تشکل سرمایه داری تجاری ایران قرار دارد و بدنبال آن، بنیادهای مالی بزرگی مانند "نبوت"، "کوثر"، "مستضعفان"، "خاتم النبیاء" و دهها موسسه و نهاد تجاری و پولشوئی در کشور که با وحشت از روی کار آمدن میرحسین موسوی و باز شدن پرونده این غارتگری و آغاز جلوگیری از ادامه آن، در آخرین ساعت روز 22 خرداد، با حمله به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی دست به کودتا زدند. فرماندهان سپاه از آنچه در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ و کوچک کشور به نمایش گذاشتند و نفرت و خشم ملی را موجب شدند، در سخنرانی های خود بعنوان یک فتح نام بردند. غافل از این که آنها تاریخی ترین ضربه را به اعتبار ملی سپاه پاسداران زدند. پیوند مردم را چنان با سپاه بریدند که امروز اسرائیل به خود جرات می دهد به تنهائی آماده حمله به ایران شود!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات