/18 تیرbalatarin   2009-07-08 11:49:17

new_win برای شمال رفتن وقت زیاد هست اما برای آزادی شاید هرگز ـ۱۹ کلیک
Language Bookmark persia1983.wordpress.com

این هم از شانس مزخرف ما آزادی خواهان ایران که مایکل جکسن تو بحبوحهٔ اتفاقات ایران باید بمیره و توجه جامعه جهانی‌ رو از ایران دور کنه. حالا هم که خس و خاشاک معلوم نیست از کدوم گوری اومده و فرصت رو به مزدورهای نظام داده تا تهران رو در آستانه ۱۸ تیر تعطیل کنند. شنیده شده خیلی‌‌ها تهران رو ترک کردن و قصد شمال دارند. استدعا دارم روز ۱۸ تیر به تهران بیایید و این فرصت که طلایی‌‌ترین فرصت جنبش سبز هست رو از دست ندهیم. وعدهٔ ما ۱۸ تیر در سراسر کشور.

new_win آقای منتصب ! شما نماد تزویر هستید نه تغییر ـ۴۴ کلیک
Language Bookmark despereauxpress.wordpress.com

آقای منتصب ، سخنرانی امشب شما با کاغذهای از پیش نوشته شده که حتما مشاوران فراوان شما در انتخاب تک تک کلمات آن شما را یاری داده بودند ، به قول خودتان ، دستتان را بیش از پیش نزد مردم باز کرد. گفتید “انتخابات ایران حادثه ای عظیم بود که همه مسائل داخلی و خارجی ایران را به طور گسترده تحت تاثیر خود قرار داد.” گفتید “‌ویژگی های ارزشمند این انتخابات در معرض دید ملت های جهان قرار گرفت.” آیا نمی دانید آنچه باعث حادثه ی عظیم انتخابات شد ، همان حضور خس و خاشاک و برخورد وحشیانه ی حکومت با آن بود ؟ آیا نمی بینید آنچه در معرض دید ملت های جهان قرار گرفت ، ویژگیهای شرمبار سرکوب وحشیانه ی مردم بی دفاع بود ؟ (ادامه در لینک)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات