بالاترین خطای روحانیون   2009-07-09 10:08:05

خطای روحانیون؛ جمهوری اسلامی به سبک سی سال گذشته تمام شد! (مجله Foreign Affairs)


مجله معتبر(foreign affairs) در تحلیلی بیان می دارد که در کنار راهپیمایی ها در ایران، منازعه داخلی در میان روحانیون پشت درهای بسته باعث تغییر شرایط رژیم ایران شده است. همزمانی تظاهرات گسترده و جنگ قدرت داخلی جدی ترین تهدید را برای حکومت ایران در طی سی سال گذشته ایجاد کرده است. هرچند ناآرامی در ایران موضوع جدیدی نیست و در طی سی سال گذشته سابقه داشته است و خصوصا در ژولای 99 (هجده تیر) بروز آن باعث تزلزل در ساختار سیاسی ایران شد اما شرایط اخیر متفاوت است چرا که موارد قبلی غالبا در یک منطقه خاص و توسط یک قشر خاص رخ می داد اما در این مورد از تمام گروه ها و جناح ها در ان شرکت کرده اند. بنا به عقیده نویسنده در مقایسه شرایط فعلی و انقلاب 57 امروز سپاه پاسداران قوی تر از نیروهای شاه عمل می کند و این یکی از تفاوت های شرایط فعلی با انقلاب 57 است. مقاله سپس به نقش میرحسین اشاره می کند و معتقد است که امروز جایگاه وی بسیار حساس است هر چند کسی پیش از این فکر نمی کرد که وی در چنین موضعی قرار داشته باشد. نویسنده معتقد است که اعتراض موسوی فرهنگ سیاسی ایران را در تقسیم افراد به خودی و غیرخودی خدشه دار کرده است. وی همچنین معتقد است که بخش عمده ای از سرنوشت سیاسی ایران در آینده در پشت صحنه رقم خواهد خورد. نویسنده در این عرصه به نقش هاشمی رفسنجانی تاکید دارد. وی در بخش دیگری از مقاله اشاره کرده است که رخدادهای اخیر به طور محسوسی رژیم ایران را تضعیف کرده است و حتی اگر این شرایط خاتمه پیدا کند شناخت جهان از ایران با وقوع حوادث اخیر تغییر یافته است.

سوال بنی صدر بعد از نماز جمعه خامنه ای: این خدایی که شما ساختید چه جور خدایی است که برای خدمت به او باید از آبرو گذشت؟ ـ۱۵۹ کلیک


((این خدایی که شما ساختید چه جور خدایی است که برای خدمت به او باید از آبرو گذشت؟؟)). این سوال بخشی از یک ویدیوی ۱۷ قسمتی از تناقض هایی است که بنی صدر از نماز جمعه معروف خامنه ای در آورده. دیدن تمام این ویدیو رو به دوستان توصیه می کنم. (برای دوستانی که می خوان منفی ایدیولوژیک بدن: من هم گاهی اوقات حرفای بنی صدر به نظرم احمقانه اومده. اما اغلب اوقات بعد از چند ماه متوجه شدم حماقت از جانب من بوده. آدمی است که به واسطه تجربه طوفانیش درک عمیقی از مناسبات درون رژیمی به دست آورده)

آرشیو انتخابات در صندوقخانه فراموش نشود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات