بالاترین آرای میر حسین درنظر سنجی محرمانه   2009-07-09 10:09:33

آرای میر حسین موسوی در نظرسنجی محرمانه ۱۳۷۵ در تهران : ۶۷%


سردار علوی در جلسه محرمانه متشکل از کلیه معاونتهای اطلاعاتی کل کشور اعلام میکند که در نطرسنجی انجام گرفته در مهر ۱۳۷۵، ۹ ماه قبل از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری، از بین نامزدهای احتمالی شامل ناطق نوری،میرحسین موسوی، حسن روحانی، زواره ای و کرباسچی، میر حسین موسوی ۶۷ و ناطق نوری ۳۳درصد آرا را کسب کردند. خود سردار علوی در این جلسه اعلام می کند که تهران شاخص دقیقی از کل کشور است. و واقعا هم همینگونه بود چون ناطق نوری که مورد حمایت خامنه ای بود نتوانست بیشتر از یک سوم آرا را کسب کند. تنها اتفاقی که افتاد مردم خاتمی را جایگزینی موسوی کردند تا کاندیدای مورد حمایت رهبر بازنده باشد. حالا ۱۳ سال بعد شما مقایسه کنید این آمار را با آماری که در انتخابات اخیر و آنهم بعد این اینهمه محبوبیت موسوی اعلام می شود. و همین آقای خامنه ای با تمام وقاحت می گوید مگر می شود با این وسعت در کشور تلقب صورت گیرد. جناب آقای خامنه ای وقتی مردم ۱۳ سال پیش به تو و کاندیدای تو نه گفتند چرا فکر می کنی بعد از این همه سال باید به حرف های پوچ تو لبیک بگویند، فکر میکنی خوشگل تر شده ای یا مردم ایران را ابله فرض کرده ای. نکته دیگری که میتوان دریافت این است که عوامل اطلاعاتی نظام در آن موقع هیچ پیش بینی از کاندیداتوری احتمالی خاتمی نمی کردند و این نشان می دهد که کاندیداتوری و انتخاب خاتمی واقعاً نظام را در شوک فرو برده و به علت عدم پیش بینی و تمهید اقدامات قبلی،تقلب مهندسی شده!، امکان هرگونه واکنشی را از آنها گرفته است. پس از بدست گیری قوه مجریه توسط خاتمی و به علت سیاست توسعه سیاسی خاتمی مجلس و شوراهای شهر نیز به دست اصلاح طلبان افتاد. بعد از چنین قافلگیری وسیعی، جناح راست به جز سنگ انداختن جلوی خاتمی عملاً هیچ چاره ای جز به انتطار نشستن به امید دوباره باز پس گیری قوه مجریه نداشتند. در طی این دوران ... آدرس فایل صوتی صحبت های سردار علوی: فایل شماره 10 با عنوان " persian - hamayeshe kousar -alavi5.mp3" از دقیقه 1:02:00 به بعد در سایت http://www.zandiq.com/pandiq/0000000003.shtml

آرشیو انتخابات در صندوقخانه در مورد راهپیمایی امروز 18 تیر را بخوانید.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات