اصفهان بالاترین   2009-07-09 22:12:42

خبر از اصفهان : تجمع 5هزار نفری در سی و سه پل- حمله با گازاشکاور و گاز فلفل- دستگیری چند نفر توسط لباس شخصی ها ـ۵ کلیک
Language Bookmark twitter.com

تجمع چندهزار نفری مردم در سی و سه پل و دروازه شیراز، راهپیمایی آرام انبوه مردم در خیابان چهارباغ، حمله ی لباس شخصی ها با اسپری فلفل به مردم و ضرب و شتم چندنفر از جمله دو زن مسن که منجر به شکستن دندانشان می شود، دستگیری چندنفر از جمله "امان الله باطنی" شاعر جوان اصفهانی توسط لباس شخصی ها

new_win مردم اصفهان هم همگام با مردم تهران 18 تیر را حماسه کردند. ـ۴ کلیک
Language Bookmark twitter.com

این خبر از اصفهان توسط Mehretaban در بخش نظر لینک من بود از ایشان ممنونم خبری از اصفهان: تجمع چندهزار نفری مردم در سی و سه پل و دروازه شیراز، راهپیمایی آرام انبوه مردم در خیابان چهارباغ، حمله ی لباس شخصی ها با اسپری فلفل به مردم و ضرب و شتم چندنفر از جمله دو زن مسن که منجر به شکستن دندانشان می شود، دستگیری چندنفر از جمله "امان الله باطنی" شاعر جوان اصفهانی توسط لباس شخصی ها (من چون از پروکسی استفاده می کنم امکان لینک گذاشتن و رای دادن ندارم)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات