هر پنجشنبه balatarin   2009-07-10 15:41:27

new_win بیانیه دفتر مقام رهبری درباره شعار: «مجتبی بمیری ، رهبری را نبینی»! ـ۴۶ کلیک
Language Bookmark zarehbiin.blogspot.com

به دنبال تظاهرات ۱۸ تیر و طرح شعار «مجتبی بمیری ، رهبری را نبینی» برای نخستین بار از طرف تظاهرکنندگان ،دفتر مقام معظم رهبری اطلاعیه کوتاهی به این شرح صادر کرد: به آگاهی امت شهید پرور وشعار ساز! ایران می رساند در جریان تظاهرات ۱۸ تیر عده ای مغرض وخود فروخته سعی در اهانت به احساسات پاک مردم وعلاقه وافرشان به فرزند دلبند ولی امر مسلمین داشته و شعار مردم را که در اصل « مجتبی نمیری، رهبری را ببینی» !بود با جابجایی یک نقطه تعویض نمودند و به مقدسات نظام توهین کردند..همگان از عمق علاقه مردم به آقا مجتبی آگاهند و امید است با تحکیم پایه های نهاد رهبری، زمینه ها برای ولایت مادام العمر ایشان پس از زبانمان لال!!! ارتحال مقام معظم رهبری فراهم گردد.

استفاده از نيروهاي نوجوان و اطفال بسيجي براي زدن مردم! ـ۵۶ کلیک
Language Bookmark ina-newsagency.com

در درگيري هاي امروز در تهران ، به طور ملموس از نيروهاي نوجوان و كودك( 12 تا 18 ساله) براي حمله به مردم استفاده شده است. هم اينك در مقابل خيابان پارس در انقلاب، در ميدان فردوسي و در خيابان حافظ به طور ملموسي نيروهايي از بسيج مستقر شده اند كه مشخصا سنشان بين 12 تا 18 سال است و هركدام نيز يك باتوم يا چماق در دست دارند و لباس پلنگي پوشيده اند به طوريكه مشخص است با دادن همين لباس و چوب آنها را گول زده اند. به همراه هر اكيپ 30 تا چهل نفره بسيجي نوجوان، دو يا سه مردميانسال حاضر است كه آنها را هدايت مي كند.

new_win پیشنهاد عالی سازگارا برای برگزاری تجمعات برق آسا "هر پنج شنبه ساعت پنج"! ـ۶۸ کلیک
Language MediaType Bookmark facebook.com

هر پنجشنبه سر ساعت 5 در هر نقطه ای از ایران ولو با جمعیتی بسیار کم و محدود، دست به تظاهرات برق آسا و چند دقیقه ای در نقاط مختلف شهر می زنیم و به این ترتیب کودتاچی ها را گیج و سردگم می کنیم تا نتوانند ظرف این مدت کوتاه نیروهای سرکوبگر را به سمت نقاط پراکنده شهر گسیل کنند! ضمن آنکه پویایی و ادامه جنبش را هم به صورت فراگیر تضمین کرده ایم. خبررسانی و عمل بر عهده ماست!!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات