بقیه سه گزینه خامنه ای   2009-07-10 23:34:37

حالا وظیفه ی ما این است که جبهه ی تغییرطلبان و اصلاح طلبان را تقویت نماییم و به ویژه راههایی برای محافظت مردم در مقابل خشونت و مات کردن تمامیت خواهان بیابیم. این دیگر انقلاب ۵۷ و دهه ی شصت نیست که خمینی حرف بزند و توده ها اطاعت کنند. این جنبش را ایده های شما پیش می برد. نگاه انتقادی شما آن را شکل می دهد. آگاهی شما در مقابل هر چیزی که نخبگان بگویند علامت سوالی قرار می دهد. به محض اینکه از اندیشیدن دست برداریم یا از رسیدن به نتیجه مایوس شویم، موج سواران از راه می رسند و حاصل را با خود می برند. هر ایده ای هر چقدر خنده دار، غیرواقعی رویایی یا عجیب و غریب باید به شکل کلمه متجلی شود تا آگاهی جمعی بتواند آن را تصحیح، تکمیل یا رد کند.


new_win (CSM): گزارش ها از نگرانی روحانیون محافظه کار از تلاش احتمالی خامنه ای جهت آماده سازی مجتبی برای رهبری. ـ۷۶ کلیک
Language Bookmark csmonitor.com

نویسنده این مقاله در گزارشی که به نوعی خلاصه چند گزارش دیگر است به این نکته اشاره کرده است که بنا به گزارش های دریافتی مدیریت سرکوب های فعلی بر عهده فرزند خامنه ای با عنوان مجتبی است. وی از قول گاردین نوشته است که سیاستمداری با ارتباط قوی با ساختار امنیتی اطلاع داده است که حضور مجتبی به عنوان رهبر سرکوب های فعلی بسیاری از روحانیون، سیاستمداران و حتی نیروهای ارشد سپاه را هم نگران کرده است. مجبتی سرکرده کودتای فعلی است و بسیج تحت نظر او فعالیت می کند. لس آنجلس تایمز هم در مقاله ای اشاره کرده است که مجتبی نقش کلیدی در پایداری ساختار قدرت خامنه ای ایفا می کند. بر اساس نظر برخی کارشناسان این حرکت خامنه ای به دلیل مخالفت با قوانین اسلامی ممکن است باعث بروز اختلافاتی در ساختار حکومتی ایران خواهد شد. مجتبی همچنین در روابط اخیر دیپلماتیک میان ایران و انگلستان هم نقش آفرینی کرده است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات