نامه‌ی سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای بالاترین 1   2009-07-11 17:39:40


نامه جمعی از رزمندگان به خامنه‌ای:ای‌ کاش در جنگ به خون غلتیده بودیم اما شاهد به خاک و خون غلتیدن مردم نمی‌بودیم
بسمه تعالی
حضورمحترم رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای
با سلام واحترام

تلقی ما تا کنون از ولایت فقیه دست کم براساس آنچه در آموزه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی مرحوم امام (ره) و برخی فرمایشات حضرتعالی و همچنین نص قانون اساسی دیده‌ایم ، حاکمیت بنده‌ای صالح بر جامعه است که به دلیل داشتن شرایط لازم صلاحیت رهبری پیدا می‌کند و درعین حال از طریق خبرگان مقبولیت عامه را هم به دست می‌آورد. و به همین دلیل مرز مشخصی را بین نظام ولایت فقیه ونظام سلطنت خود کامه قائلیم ، بنا براین وقتی با شما به عنوان مقام رهبری سخن می‌گوییم درنظرخود بنده‌ای از بندگان خدا مجسم می‌کنیم که کمر به خدمت به خلق خدابسته است ؛ وهمین تلقی به ما به عنوان کسانی که سالها در جبهه‌های نبرد علیه دشمن متجاوز در خدمت اهداف انقلاب اسلامی بود ه ایم جسارت می‌دهد که با شما سخن بگوییم ، درغیر این صورت جای مواخذه داشتیم که چرا پا از گلیم خود درازتر کرد ه ایم و بالاترین مقام نظام را مخاطب قرارداده ایم ، که البته اگر خدای ناکرده چنین بود دیگر نه با یک نظام اسلامی و مردمی بلکه با یک نظام خودکامه سلطنتی مواجه بودیم .

درعین حال اگر این امکان برای امثال ما به وجود می‌آمد که بدون هیچگونه مانعی با شما سخن بگوییم و مورد ایذاء و آزار برخی متملقان فرصت طلب قرار نمی‌گرفتیم ، ترجیح می‌دادیم که حرف‌ها و درددلهای خود را به صورت مستقیم با حضرتعالی در میان بگذاریم تا مبادا بدخواهان از آن سوء استفاده کنند؛ با این حال گفتن این حرف‌ها را آن هم در شرایط کنونی که کشور در موقعیت حساسی قرار دارد بهتر از سکوت می‌دانیم .

حماسه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که در نوع خود بی نظیرترین اتفاق سیاسی در انقلاب اسلامی بوده است که دوست و دشمن به عظمت آن اعتراف کردند اکنون قربانی اختلافاتی شده که با تدبیر قابل پیشگیری بود. در حال حاضر با شرایطی مواجه شده ایم که دست کم بیش از نیمی از جامعه در بهت و حیرت فرو رفته‌اند که ماجرای پیش آمده چگونه رقم خورده است و چرا باید کار به جایی برسد که پای نیروی نظامی به میان بیاید و رقابت سالم جای خود را به کینه توزی و دشمنی بدهد و بدتر از همه آن که خون تعدادی از هموطنان مسلمان بر زمین ریخته شود.

اکنون برای ما به عنوان بسیجیانی که سال‌ها در میادین جنگ پنجه در پنجه دشمن متجاوز افکنده بودیم هیچ چیز دردناکتر ازآن نیست که در میان بخش مهمی از جامعه سپاهی و بسیجی به عنوان چماقداران و سلاح بدستان مزدبگیری تلقی می‌شوند که درازای دریافت مستمری وپاداش حاضربه سرکوب مردم و به تعبیر دقیق ترمعترضان به نتیجه انتخابات هستند.

ما فراموش نمی‌کنیم سال‌هایی را که بسیجیان در شهر و روستا با سلام و صلوات و قربانی راهی جبهه‌های نبرد می‌شدند و مردم آنها را چشم و چراغ خود می‌دیدند. ما فراموش نمی‌کنیم سال‌هایی را که بسیجی نماد ایثارگری و دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب شمرده می‌شد و درهمان حال که در جبهه‌ها چون شیر بر دشمن می‌تاختند در برابر مردم چون مشتی خاک متواضع و فروتن بودند و حتی بسیاری فعالیت‌های خود را پنهان می‌کردند تا مبادا عملشان به تزویر و ریا آلوده شود. وحال اوضاع چنان شده که نام مقدس بسیجی مترادف چماقداران رژیم شاه و میلیشای منافقین گشته و ملعبه بازی‌های جناحی شده است. اکنون پای بچه‌های پاک طینت بسیجی و رزمنده به معرکه‌ای کشیده شده که در شکل گیری آن دخیل نبوده‌اند و در حالی آنان تاوان این شرایط را می‌پردازند که در به وجود آمدن آن نقشی جز فرمان بری نداشته‌اند، و حضرتعالی بهتر از ما می‌دانید که خسارت‌های معنوی به این سادگی‌ها قابل جبران نیست.نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات